Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie (OKB)

Oddělení klinické biochemie je součástí komplementu zdravotnického zařízení Nemocnice Roudnice nad Labem, s.r.o. ve 2. podlaží polikliniky.

Kontakt

416 858 213 (258)
okb@nemocniceroudnice.cz

POPIS ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

Vedoucí laboratoře:
Ing. Libuše Hajná

Umístnění OKB:
Budova polikliniky, Pavilon 2, 2. podlaží

Odborní garanti laboratoře:
Ing. Hajná Libuše – vedoucí OKB
MUDr. Hálová Helena – Garant odb. 801
MUDr. Záhorová Monika – Garant odb. 818

Laboratoř se zabývá biochemickým, imunochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů lidského i zvířecího původu.
Součástí laboratoře je krevní banka.
Jedná se o základní a specializovaná biochemická, imunochemická, hematologická a imunohematologická vyšetření.
Současně zajišťuje odběry biologického materiálu a konzultační služby.
Laboratoř provádí též vyšetření vyžádaná lékařem, vykonávajícím závodní preventivní péči. Na žádost provádí rovněž analýzy v nabízeném spektru i pro samoplátce.
LIS OKB je propojen online pro vydávání výsledků v areálu Nemocnice Roudnice nad Labem i mimo něj.
Provozní doba laboratoře: 24 hodinový provoz

Další speciální a raritní vyšetření zasíláme do laboratoří Spadia Lab:
Spadia Lab, a.s. – diagnostická laboratoř, Dr. Martínka, 700 30 Ostrava
Spadia Lab, a.s. – diagnostická laboratoř Praha, NAGANO PARK 1, U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Spadia Lab, a.s. – laboratoř lékařské genetiky, Divadelní 2174/27, 741 01 Nový Jičín

Odběry krve

Odběrové středisko je přímo v poliklinice na OKB, pavilon 2, 2. podlaží
Pondělí – Pátek: 07.00 – 10.00

Dokumenty ke stažení

Dia poradna

MUDr. Vlasta Kazetská a MUDr. Jitka Červenková
Po, Út, Čt: 7:00 – 8:00

Zajímavosti

Oddělení klinické biochemie je držitelem osvědčení Auditu R3, které je ukazatelem vynikající úrovně a objektivity prováděných vyšetření.

Laboratoř absolvovala Audit R3 provedený Národním Autorizačním střediskem pro klinické laboratoře při ČLS JEP, z.s. a úspěšně splnila podmínky Auditu R3 pro odbornost 801.

Na našem oddělení nabízíme stáže a odborné exkurze pro studenty SZŠ, VOŠ.

Certifikáty
Osvědčení o splnění pomínek Auditu R3 pro odbornost 801
Osvědčení o registraci NASKL – Registr klinických laboratoří

Osvědčení o splnění pomínek Auditu R3 pro odbornost 801
Osvědčení o registraci NASKL - Registr klinických laboratoří

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Ing. Libuše Hajná

Ing. Libuše Hajná

Oddělení klinické biochemie Vedoucí laboratoře libuse.hajna@nemocniceroudnice.cz +420 416 858 212
Eva Zichová

Eva Zichová

Oddělení klinické biochemie Vedoucí laborantka eva.zichova@nemocniceroudnice.cz +420 416 858 259

MUDr. Helena Hálová

Oddělení klinické biochemie Lékařský garant odbornosti 801 okb@nemocniceroudnice.cz +420 416 858 212

MUDr. Monika Záhorová

Oddělení klinické biochemie Lékařský garant odbornosti 818 okb@nemocniceroudnice.cz +420 416 858 212