Chirurgické oddělení

Chirurgické oddělení

Poskytuje komplexní chirurgickou péči v běžném rozsahu chirurgického oddělení, zajišťuje ambulantní i lůžkovou péči pro klienty nejen z Roudnicka a blízkého okolí.

Kontakt

+420 416 858 271, 277 (chirurgie 2. patro, JIP), +420 416 858 276 (chirurgie 1. patro)

chirurgie@nemocniceroudnice.cz

Ministerstvo zdravotnictví České republiky udělilo chirurgickému oddělení akreditaci k uskutečňování vzdělávání v základním kmeni chirurgickém. MZČR akreditace

 • MUDr. Bc. Jan Navrátil Primář chirurgického oddělení

  MUDr. Zbyněk Oktábec – specializace chirurgie Zástupce primáře chirurgického oddělení

  Bc. Michaela Kubánková Vrchní sestra chirurgického oddělení

  Jitka Matoušková staniční sestra

  Jana Šimková staniční sestra centrálních operačních sálů a sterilizace

Chirurgické oddělení

Zabývá se traumatologií pohybového ústrojí, všeobecnou chirurgií (břišní všeobecná chirurgie, chirurgie prsu, štítná žláza, laparoskopie) a případy na pomezí ostatních oborů (ortopedie, urologie, hrudní chirurgie, ORL, neurochirurgie, dětská chirurgie a traumatologie). Případy specializované řešíme ve spolupráci se specialisty z příslušných oborů přímo na našem pracovišti nebo se specializovanými pracovišti v Krajské zdravotní a.s. či s pražskými pracovišti (ortopedie, ORL, urologie, gynekologie, dětská chirurgie a traumatologie, neurochirurgie, stomatochirurgie, oční atd.).

Naše oddělení je členěno do části ambulantní (všeobecná ambulance a specializované poradny) a do části lůžkové (chirurgická JIP, stanice traumatologie a stanice všeobecně chirurgická s částí septické chirurgie).

Ročně hospitalizujeme kolem 2 300 pacientů, na ambulanci ošetříme cca 25 000 pacientů, na operačních sálech provádíme přibližně 1 500 výkonů.

Naše oddělení v současnosti zaměstnává kmenově 8 lékařů:
5 lékařů s atestací chirurgie
2 lékaři s atestací traumatologie
1 lékař s atestací cévní chirurgie
2 lékařky s kmenem chirurgie
1 lékařka se specializovanou způsobilostí
1 lékař absolvent

Dále 4 sloužící lékaře/lékařky externě.

Umožňuje operativu ambulantním lékařům – externistům:

 • chirurg, ortopedi, traumatologové, ORL

 

 

Rozsah péče roudnické chirurgie zahrnuje

 • V rámci všeobecné chirurgie

  Náhlé příhody břišní – laparoskopicky a klasicky

  Gastroenterochirurgie (chirurgie zažívacího traktu) – laparoskopicky a klasicky

  Fundoplikace

  Resekční výkony v oblasti gastrointestinálního traktu

  Operace na žlučníku, žlučových cestách

  Operace konečníku hemoroidy (klasicky i Longovou metodou), anální fissury apod.

  Operace kýl s využitím moderních postupů (laparoskopicky i otevřeně, beznapěťové plastiky – TAPP, IPOM)

  Cévní výkony – operace varixů, akutní tepenné uzávěry

  Operace prsu, kromě plastických rekonstrukčních výkonů

  Operace hydrokély, fimosy, akutního skrota

  Operace kožních lézí, nádorů

  Péče o kožní defekty (akutní i chronické) – lalokové plastiky, dermoepidermální štěpy, podtlaková terapie

  Bércové vředy, diabetická noha

  Amputace

  Dupuytrenova kontraktura, skákavý prst, atd.

 • V rámci úrazová chirurgie

  Ošetřuje úrazy a poúrazové stavy a stavy s úrazy související

  Úrazy malých i velkých kloubů a řešení jejích následků – akutní i chronické nestability

  Artroskopie ramene (stabilizace, akromiplastika)

  Artroskopie kolene (ošetření menisků, plastiky vazů)

  Artroskopie hlezna

  Artroskopie lokte

  Artrodézy

  Zlomeniny krčku (cervikokapitální náhrady, totální endoprotézy z úrazové indikace, osteosyntézy)

  Zlomeniny kloubů, příkloubní zlomeniny

  Zlomeniny dlouhých kostí horních i dolních končetin – konzervativní i operační (dlahové a hřebovací techniky osteosyntézy)

  Zlomeniny v oblasti předního segmentu pánve (symfýzy), zadní hrany acetabula

  Poranění šlach

  Epikondilitidy, úžinové syndromy (karpální, Guyonův, ulnární – loketní)

  Konzervativní léčba zlomenin páteře ve spolupráci se spondylochirurgy

  Akutní poranění hrudníku (hrudní drenáže)

  Prodloužené hojení a nezhojení (paklouby) kostí (re-osteosyntézy, kostní štěpy apod.)

  Kostní infekty

Lůžková část

 • Stanice chirurgie a septické chirurgie +420 416 858 271

  Zde leží též pacienti ke konzervativnímu sledování, chirurgičtí pacienti k předoperační přípravě a stanovení diagnózy za hospitalizace, pacienti po operacích GIT (apendix, žlučník, hemoroidy, tumory apod.)

  Na septické části stanice hospitalizujeme pacienty se zánětlivými onemocněními (flegmony, abscesy, gangrény, infekty kostí, kloubů atd.)

   

  Oddělení disponuje třemi nadstandardními pokoji – dvěma jednolůžkovými, jedním dvojlůžkovým. Nadstandardní, moderně zařízené pokoje se nachází ve 2. patře chirurgického oddělení, jeden z pokojů je plně bezbarierový. Cena za celodenní pobyt činí 790 Kč

 • Centrální operační sály a centrální sterilizace

  Na dvou operačních sálech se odehrává operativa chirurgického a gynekologického oddělení.

  Sterilizační centrum provádí sterilizaci nástrojů a pomůcek pro operace prováděné na centrálních sálech i nástrojů pro ambulantní specialisty (chirurgy, manikéry, pedikéry atd.)

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

MUDr. Bc. Jan Navrátil

MUDr. Bc. Jan Navrátil

Chirurgické oddělení Primář chirurgického oddělení jan.navratil@nemocniceroudnice.cz +420 416 858 279

MUDr. Zbyněk Oktábec

Chirurgické oddělení Zástupce primáře chirurgického oddělení chirurgie@pnsp.cz +420 416 858 281

Bc. Michaela Kubánková

Chirurgické oddělení Vrchní sestra chirurgického oddělení michaela.kubankova@nemocniceroudnice.cz +420 416 858 278