Dne 27.4. 2023 nás tragicky opustil v nedožitých 69 letech MUDr. Milan Hrubec.

Skvělý chirurg s mnoha zkušenostmi jak domácími, včetně primářského postu, tak i zahraničními, kdy několik let působil v Alžírsku. Nejen to ho naučilo rychlému rozhodování, využívat místo pohodlné pomocné metody vlastní intuici, ale také specifickému náhledu na medicínu, pacienty i na život. Právě tyto prožitky, ale i to, že brzy přišel o oba rodiče a musel se časně osamostatnit, z něj vytesalo osobu zodpovědnou za své skutky a nebývale silných morálních zásad. To samé očekával od ostatních, včetně pacientů, u kterých se tento přístup ne vždy setkal s pochopením. Nešlo jej ale nerespektovat. Do debat vstupoval s vášní, ale i s respektem k ostatním. Se stejným zápalem se vrhal do práce. Nikdo se mu kvantitou činností nevyrovnal, pracoval i za jiné, neodcházel, dokud nebylo vše zajištěné. Efektivnost využití času mu mohli mnozí závidět. Žil od rána do večera, nepromarnil ani okamžik. Byl neustále v pohybu, ať v práci, doma či ve volném čase na kole. Po třech letech covidové éry se šťastný dočkal účasti v Tour de France. A takový byl, ne sprinter, ale maratonec. Myslel na zítra a jednal zodpovědně, do práce chodil rád, chirurgii miloval. I přes práci chirurga věnoval svůj čas rodině, o které vždy mluvil s láskou a vášní. Byl člověkem, který vás nikdy nenechal v těžké situaci samotné. Svůj život zasvětil pomáhání lidem, bohužel jemu se v jeho poslední chvíli pomoci nedalo. Ztratili jsme nenahraditelného. Tvrdohlavý, svérázný, emotivní, silný, zásadový, spolehlivý, férový, přímý, ale hlavně svůj. Bylo nám ctí, mít ho po svém boku. Takový byl pilíř našeho chirurgického oddělení MUDr. Milan Hrubec. Rozloučení proběhlo na přání rodiny v úzkém kruhu. S láskou a úctou tým chirurgického oddělení.

Dne 27.4. 2023 nás tragicky opustil v nedožitých 69 letech MUDr. Milan Hrubec.