Akreditovaný seminář – SOUČASNÉ TRENDY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ II

Srdečně Vás zveme na akreditovaný seminář, který pořádá gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Roudnice nad Labem. Akce se koná 17. října 2023 od 15:00 hod. v Kulturní domě Říp, Husovo náměstí 58, Roudnice nad Labem. Garantem semináře je primářka MUDr. Mária Tkáčová Procházková PhD., MPH.
Akreditovaný seminář – SOUČASNÉ TRENDY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ II

Bližší informace a přihlášení: Andrea Vojáčková, tel. 702 148 044
V případě zájmu potvrďte svou účast na email: andrea.vojackova@pentahospitals.cz