18.10.2019

Týdny duševního zdraví otevřely v ostrovské nemocnici dveře studentům

Vůbec poprvé absolvovali žáci střední školy komplexní prohlídku psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov. Ta byla spojená s přednáškou a představením oddělení. Hlavním tématem setkání byla…

Týdny duševního zdraví otevřely v ostrovské nemocnici dveře studentům

Vůbec poprvé absolvovali žáci střední školy komplexní prohlídku psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov. Ta byla spojená s přednáškou a představením oddělení. Hlavním tématem setkání byla především destigmatizace v psychiatrii.

„Poprvé jsme otevřeli brány našeho oddělení takto zeširoka. Samozřejmě jsme u nás přivítali nějaké krátké exkurze, ale tato byla zatím nejvíce zevrubná. Cílem našich snah je přitáhnout pozornost k tématu psychiatrie,“ uvedla organizátorka setkání Jana Olachová, která již čtvrtým rokem působí jako vedoucí zdejšího stacionáře.

Akce se konala při příležitosti Týdnů duševního zdraví, což je největší osvětová kampaň o duševním zdraví a lidech s duševním onemocněním v České republice. Cílem je přiblížit veřejnosti témata spojená se zkušenostmi lidí s duševním onemocněním, možnými způsoby prevence duševních onemocnění i aktivity organizací působících v sociálně-zdravotní oblasti.

Do ostrovské nemocnice dorazili studenti třetích a čtvrtých ročníků Střední zdravotnické školy z Karlových Varů. „Prošli celé psychiatrické oddělení. Poznali, jak to u nás funguje, seznámili se ze zaměstnanci a viděli jejich náročnou práci. Důležitým tématem celého dne bylo žáky seznámit s problémem destigmatizace,“ uvedla Jana Olachová, která byla zároveň jejich průvodcem. Žákům se věnoval také střední zdravotnický personál uzavřeného i otevřeného oddělení zdejší psychiatrie.

Studenti se například dozvěděli o typech stigmat, které v naší společnosti přetrvávají. Diskutovalo se o současném systému psychiatrické péče a službách nabízených v Karlovarském kraji. „Pro mnohé to byla první zkušenost s psychiatrickou péčí. Věříme, že mnoho ze studentů se o psychiatrii začne zajímat, protože se jedná o jeden z nejdůležitějších, ale také nejnáročnějších oborů. Pravdou je, že obor jako takový žáky přitahuje, mnohdy již studenti mají zkušenosti z onemocněními u svých blízkých či kamarádů a je potřeba se zbavovat předsudků z těchto chorob. Akce se zúčastnili studenti 4.ročníku oboru Nutriční asistent s třídní učitelkou Bc. Hanou Zenkerovou a žáci 3.ročníku oboru Zdravotnický asistent s třídní učitelkou Mgr. Danielou Vintrovou,“ uvedla Mgr. Jaroslava Slavíková, vedoucí obou oborů.

V listopadu pořádá Jana Olachová setkání s rodinnými příslušníky psychiatrických pacientů. „Iniciativa NA ROVINU v rámci projektu destigmatizace, jenž je součástí reformy psychiatrické péče, nabízí program pro rodinné příslušníky klientů, kteří se léčí pro psychotické onemocnění. Jedná se o vzdělávací šestitýdenní cyklus v uzavřené skupině,“ uvedla Olachová. Účastníci dostanou od odborníků důležité informace o nemoci a zároveň si mohou vyměnit zkušenosti, které se svými blízkými mají, jako například jak se jim daří zvládat krizové situace, kam se obrátit apod. „Samozřejmě bude klíčovým tématem destigmatizace a různé mýty, které se objevují ohledně duševně nemocných. Je důležité, aby příbuzní měli nejnovější poznatky, které se týkají léčby,“ uzavírá Jana Olachová.

Kontakt:
Mgr.Jana Olachová , jana169@post.cz, telefonní číslo: 353 364 353
Program Týdnů pro duševní zdraví probíhá každoročně od 10. září do 10. října, což je den, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Tento den stanovuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Ústředním tématem letošního ročníku byla Prevence sebevražednosti.Nejnovější aktuality

Nezařazené 09.06.2022

AMBULANCE CHRONICKÝCH RAN

Přijímáme pacienty do nově otevřené ambulance chronických ran, která je zaměřena na léčbu nehojících se defektů. Najdete nás v přízemí naší nemocnice, v chirurgické ambulanci. Ordinační hodiny jsou denně od pondělí-pátku od 7:00 do 14:00 a bez objednání. Bližší informace na tel. čísle 353 364 137, 603 826 400. Specializujeme se zejména na: - defekty v terénu tzv. diabetické nohy - bércové vředy z důvodu tepenní a žilní nedostatečnosti - proleženiny (dekubity) - rozpuštění (dehiscence) chirurgických ran - popáleniny - ostatní dlouhodobě se nehojící se rány Nabízíme: - maximální komfort - individuální přístup ke klientovi a rodině - péče poskytovaná certifikovaným personálem - používání osvědčených speciálních i tradičních materiálů - spolupráce s multidiciplinárním týmem - převazy je možné provádět přes agenturu domácí péče - telefonické konzultace

Nezařazené 28.04.2022

Poděkování personálu z oddělení gerontopsychiatrie

Děkujeme panu primáři Pišvejcovi za jeho krásná slova a ocenění práce našeho personálu z oddělení gerontopsychiatrie. Velmi si vážíme Vaší podpory.

Nezařazené 08.03.2022

Poděkování personálu radiologického oddělení za jejich péči o pacientku