17.05.2019

Sportovní park u ostrovské nemocnice slouží veřejnosti již 7 let

Park u Nemocnice Ostrov je v provozu od roku 2013 a je přístupný široké veřejnosti i pacientům nemocnice po celý den vždy od 1. dubna do 31. října. Chodí sem školy a školky, v době letních…

Sportovní park u ostrovské nemocnice slouží veřejnosti již 7 let

Park u Nemocnice Ostrov je v provozu od roku 2013 a je přístupný široké veřejnosti i pacientům nemocnice po celý den vždy od 1. dubna do 31. října. Chodí sem školy a školky, v době letních prázdnin i dětské tábory. O víkendech tu celé rodiny využívají ohniště či multifunkční hřiště. Jeho vybudování stálo zhruba 32 milionů korun a roční provoz včetně revizí a oprav stojí nemocnici téměř 1.000.000 korun.

Péči o zahradu a herní prvky zajišťuje správce parku ve spolupráci s technickým oddělením Nemocnice Ostrov a brigádníkem, který je v parku zaměstnán. Herní prvky jsou každoročně kontrolovány certifikovaným revizorem. K nejnavštěvovanějším atrakcím patří trampolína a lanové centrum. Právě tyto bývají často poničené a provozovatel je musí do dalšího opravení uzavřít. Je vždy nepříjemné, když není možné udělit revizi na prvky, které jsou v parku nejoblíbenější, ale naším zájmem je především bezpečnost návštěvníků, zejména těch nejmenších a z toho důvodu nejsou otevřeny prvky, které plně nevyhoví revizi.

Bohužel se v poslední době setkáváme i s úmyslným ničením a poškozováním prvků v parku, a to je pak vždy k tíži slušným návštěvníkům, kteří musí o to déle čekat na zprovoznění opravených částí,“ uvedl Joža Lokajíček, ředitel společnosti Ostrov Zdraví, která park provozuje a je součástí skupiny Penta Hospitals CZ.

„V příjemných jarních a zejména pak letních dnech dokáže park navštívit i tisícovka občanů během jediného víkendu, a proto nás velmi těší, že o park je i téměř 7 let od otevření stále zájem a lze tak alespoň tímto způsobem naplnit vizi společenské odpovědnosti, kterou jako provozovatel zdravotnických zařízení v našem regionu cítíme a ctíme,“ doplnil Lokajíček.

Do parku a na všechny atrakce je bezplatný vstup. Při vstupu do parku jsou umístěné piktogramy, které návštěvníkům říkají, co je zde zakázáno – například kouření, vstup se zvířaty, na kole a požití alkoholu či jiných omamných drog. Rodiče by měli své děti poučit o pravidlech plynoucích z návštěvních řádů a řádně je instruovat, jak se tu mají na atrakcích chovat.

„Náš park je příjemnou oázou pro občany Ostrova a širokého okolí, návštěvníky i pacienty nemocnice. Děláme maximum, aby byl stále upravený, funkční a přilákal návštěvníky, “ uvedla Markéta Singerová, tisková mluvčí Nemocnice Ostrov.Nejnovější aktuality

Nezařazené 09.06.2022

AMBULANCE CHRONICKÝCH RAN

Přijímáme pacienty do nově otevřené ambulance chronických ran, která je zaměřena na léčbu nehojících se defektů. Najdete nás v přízemí naší nemocnice, v chirurgické ambulanci. Ordinační hodiny jsou denně od pondělí-pátku od 7:00 do 14:00 a bez objednání. Bližší informace na tel. čísle 353 364 137, 603 826 400. Specializujeme se zejména na: - defekty v terénu tzv. diabetické nohy - bércové vředy z důvodu tepenní a žilní nedostatečnosti - proleženiny (dekubity) - rozpuštění (dehiscence) chirurgických ran - popáleniny - ostatní dlouhodobě se nehojící se rány Nabízíme: - maximální komfort - individuální přístup ke klientovi a rodině - péče poskytovaná certifikovaným personálem - používání osvědčených speciálních i tradičních materiálů - spolupráce s multidiciplinárním týmem - převazy je možné provádět přes agenturu domácí péče - telefonické konzultace

Nezařazené 28.04.2022

Poděkování personálu z oddělení gerontopsychiatrie

Děkujeme panu primáři Pišvejcovi za jeho krásná slova a ocenění práce našeho personálu z oddělení gerontopsychiatrie. Velmi si vážíme Vaší podpory.

Nezařazené 08.03.2022

Poděkování personálu radiologického oddělení za jejich péči o pacientku