Sanitářský kurz 2023

Nemocnice Ostrov s.r.o. zahajuje akreditovaný kvalifikační kurz k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání SANITÁŘ.
Sanitářský kurz 2023

Rozsah kurzu:

180 vyučovacích hodin (100 hodin teorie + 80 hodin praxe)

Výuka:

1x týdně od 13:30

Místo konání:

Konferenční místnost v 1. patře Nemocnice Ostrov

Ukončení:

Závěrečné zkoušky před zkušební komisí – Osvědčení k výkonu práce sanitáře. Kurz je akreditovaný MZ ČR a osvědčení platí pro všechna zdravotnická zařízení v ČR.

Cena kurzu:

1000 Kč pro zaměstnance Nemocnice Ostrov
6000 Kč pro externí účastníky

Termín:

01.03.2023 – 15.06.2023

Cíl kurzu:

Absolvent kurzu bude teoreticky i prakticky připraven zajistit základní ošetřovatelskou péči, poskytnout nezbytnou první pomoc, psychologicky přistupovat k nemocnému, získá schopnosti respektovat materiální a finanční zdroje a získá předpoklady k týmové práci s příslušníky jiných profesí ve zdravotnictví.

Kontaktní osoba:

Lenka Dlouhá
Ředitel ošetřovatelského úseku
U nemocnice 1161
363 01 Ostrov
E-mail: lenka.dlouha@nemocniceostrov.cz

Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte náměstkyni pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Ostrov Lence Dlouhé osobně nebo poštou na adresu: U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov.
Závaznou přihlášku si můžete stáhnout ZDE