Spolupracující zdravotnická zařízení

Nemocnice Sokolov
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Centrum pohybové medicíny Praha
NEMOS AMBULANCE
GHC klinik