Kurzy a semináře

Lékařské sympozium – Minulost, přítomnost, budoucnost psychiatrie

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Garantem sympozia je primář MUDr. Tomáš Turek z Nemocnice Ostrov.

Termín konání:  23. listopadu 2021 od 13,00 hod. 

Místo konání: Nemocnice Ostrov, zasedací místnost v 1.patře, U Nemocnice 1161, Ostrov

Program:

12:30 – 13:00               registrace účastníků

13:00 – 13:05               prim. MUDr. Tomáš Turek
                                        Úvodní slovo

13:05 – 13:45                MUDr. Petr Navrátil
                                        Kapitola z dějin psychiatrie – lobotomie

13:45– 13:55                 přestávka na kávu

13:55 – 14:35                prim. MUDr. Tomáš Turek
                                        Současnost psychiatrie – mýty a omyly psychiatrie

14:35 – 14:45                přestávka na kávu a občerstvení

14:45 – 15:25                prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
                                        Budoucnost psychiatrie – nosologie založená na teorii vědomí

15:25 – 15:30               prim. MUDr. Tomáš Turek
                                       Závěr sympozia

Bližší informace a přihlášení: Andrea Vojáčková, andrea.vojackova@pentahospitals.cz, tel.  702 148 044

Účast na akci je zdarma. Je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 2 kredity.

 

 

Vzdělávání

Společnost NEMOS PLUS s.r.o. si uvědomuje, že vzdělávací systém zdravotnických pracovníků v České republice patří k nejsložitějším systémům vzdělávání v Evropě. Pro dosažení našeho cíle – poskytování té nejvyšší možné kvality zdravotní péče je však úspěšné absolvování náročných specializačních vzdělávacích programů klíčové.

Administrativně a organizačně podporujeme vzdělávání lékařů, nelékařů a rehabilitačních pracovníků, organizujeme konference, semináře a kurzy které umožňují zvyšování, či prohlubování jejich kvalifikace. Pomáháme sestavovat vzdělávací programy pro jednotlivé obory, kde přihlížíme k individuálním potřebám a požadavkům zaměstnanců.

Pro rok 2015 dosahoval rozpočet na vzdělávání zaměstnanců výše 2,5 milionu korun, v roce 2016 došlo opět k navýšení rozpočtu. Ve spolupráci s vedením zdravotnického úseku, s primáři a vrchními sestrami zpracováváme detailní vzdělávací plány všech oddělení nejen na běžný rok, ale i delší časová období. Všechny sestavené vzdělávací plány monitorujeme a pravidelně i vyhodnocujeme jejich realizaci.

Pro odbornou veřejnost

Rozšiřujeme ortopedickou péči.

V pátek 7.10. 2022 pro vás otevíráme novou ortopedickou ambulanci a přijímáme nové pacienty. Ambulanci povede zkušený ortoped, MUDr. Ota Staňo. Pan doktor pracoval 20 let v chomutovské nemocnici na pozici primáře ortopedického oddělení a nyní se věnuje především ambulantní praxi. Ambulanci najdete v přízemí budovy B naší nemocnice a bude otevřena 1x týdně, a to každý pátek od 8:00 – 14:00 hod. (přestávka 12:00 – 12:30). Objednat se můžete na telefonním čísle 353 364 357, a to vždy ve středu a pátek, v čase od 8:00 – 14:00 hod.

Více...

DEN SENIORŮ A RODIN v Ostrově - sobota 17.9.

Srdečně Vás zveme na akci DEN SENIORŮ A RODIN, kterou pořádá město Ostrov ve spolupráci s naší nemocnicí v sobotu 17. září 2022 od 9 - 15 hod. na Mírovém náměstí v Ostrově.

Více...

AMBULANCE CHRONICKÝCH RAN

Přijímáme pacienty do nově otevřené ambulance chronických ran, která je zaměřena na léčbu nehojících se defektů. Najdete nás v přízemí naší nemocnice, v chirurgické ambulanci. Ordinační hodiny jsou denně od pondělí-pátku od 7:00 do 14:00 a bez objednání. Bližší informace na tel. čísle 353 364 137, 603 826 400. Specializujeme se zejména na: - defekty v terénu tzv. diabetické nohy - bércové vředy z důvodu tepenní a žilní nedostatečnosti - proleženiny (dekubity) - rozpuštění (dehiscence) chirurgických ran - popáleniny - ostatní dlouhodobě se nehojící se rány Nabízíme: - maximální komfort - individuální přístup ke klientovi a rodině - péče poskytovaná certifikovaným personálem - používání osvědčených speciálních i tradičních materiálů - spolupráce s multidiciplinárním týmem - převazy je možné provádět přes agenturu domácí péče - telefonické konzultace

Více...