Kurzy a semináře

Lékařské sympozium – Minulost, přítomnost, budoucnost psychiatrie

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Garantem sympozia je primář MUDr. Tomáš Turek z Nemocnice Ostrov.

Termín konání:  23. listopadu 2021 od 13,00 hod. 

Místo konání: Nemocnice Ostrov, zasedací místnost v 1.patře, U Nemocnice 1161, Ostrov

Program:

12:30 – 13:00               registrace účastníků

13:00 – 13:05               prim. MUDr. Tomáš Turek
                                        Úvodní slovo

13:05 – 13:45                MUDr. Petr Navrátil
                                        Kapitola z dějin psychiatrie – lobotomie

13:45– 13:55                 přestávka na kávu

13:55 – 14:35                prim. MUDr. Tomáš Turek
                                        Současnost psychiatrie – mýty a omyly psychiatrie

14:35 – 14:45                přestávka na kávu a občerstvení

14:45 – 15:25                prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
                                        Budoucnost psychiatrie – nosologie založená na teorii vědomí

15:25 – 15:30               prim. MUDr. Tomáš Turek
                                       Závěr sympozia

Bližší informace a přihlášení: Andrea Vojáčková, andrea.vojackova@pentahospitals.cz, tel.  702 148 044

Účast na akci je zdarma. Je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 2 kredity.

 

 

Vzdělávání

Společnost NEMOS PLUS s.r.o. si uvědomuje, že vzdělávací systém zdravotnických pracovníků v České republice patří k nejsložitějším systémům vzdělávání v Evropě. Pro dosažení našeho cíle – poskytování té nejvyšší možné kvality zdravotní péče je však úspěšné absolvování náročných specializačních vzdělávacích programů klíčové.

Administrativně a organizačně podporujeme vzdělávání lékařů, nelékařů a rehabilitačních pracovníků, organizujeme konference, semináře a kurzy které umožňují zvyšování, či prohlubování jejich kvalifikace. Pomáháme sestavovat vzdělávací programy pro jednotlivé obory, kde přihlížíme k individuálním potřebám a požadavkům zaměstnanců.

Pro rok 2015 dosahoval rozpočet na vzdělávání zaměstnanců výše 2,5 milionu korun, v roce 2016 došlo opět k navýšení rozpočtu. Ve spolupráci s vedením zdravotnického úseku, s primáři a vrchními sestrami zpracováváme detailní vzdělávací plány všech oddělení nejen na běžný rok, ale i delší časová období. Všechny sestavené vzdělávací plány monitorujeme a pravidelně i vyhodnocujeme jejich realizaci.

Pro odbornou veřejnost

Dárek pro zdravotníky oddělení ONP I

Děkujeme paní Haně Pánkové za zpříjemnění vánočního času pro naše oddělení ONP I.

Více...

Rozdali jsme vánoční dárečky všem našim zaměstnancům

Vedení naší nemocnice osobně poděkovalo zaměstnancům za jejich celoroční skvělou práci a popřálo všem krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a sílu v novém roce.

Více...

VÝZVA HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE PETRA KULHÁNKA

Podle predikcí Centrálního řídicího týmu zbývá už jen několik týdnů, než v našem kraji epidemie udeří a zasáhne tak především neočkované spoluobčany. Z toho důvodu vyzývá hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek všechny, kteří se ještě nerozhodli pro očkování proti COVID-19, aby tak učinili.

Více...