Kurzy a semináře

Lékařské sympozium – Minulost, přítomnost, budoucnost psychiatrie

Vzdělávácí akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Garantem sympozia je primář MUDr. Tomáš Turek z Nemocnice Ostrov.

Termín konání:  23. listopadu 2021 od 13,00 hod. 

Místo konání: Nemocnice Ostrov, zasedací místnost v 1.patře, U Nemocnice 1161, Ostrov

Program:

12:30 – 13:00               registrace účastníků

13:00 – 13:05               prim. MUDr. Tomáš Turek
                                        Úvodní slovo

13:05 – 13:45                MUDr. Petr Navrátil
                                        Kapitola z dějin psychiatrie – lobotomie

13:45– 13:55                 přestávka na kávu

13:55 – 14:35                prim. MUDr. Tomáš Turek
                                        Současnost psychiatrie – mýty a omyly psychiatrie

14:35 – 14:45                přestávka na kávu a občerstvení

14:45 – 15:25                prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
                                        Budoucnost psychiatrie – nosologie založená na teorii vědomí

15:25 – 15:30               prim. MUDr. Tomáš Turek
                                       Závěr sympozia

Bližší informace a přihlášení: Andrea Vojáčková, andrea.vojackova@pentahospitals.cz, tel.  702 148 044

Účast na akci je zdarma. Je evidována v centrálním registru ČLK a je ohodnocena 2 kredity.

 

 

Vzdělávání

Společnost NEMOS PLUS s.r.o. si uvědomuje, že vzdělávací systém zdravotnických pracovníků v České republice patří k nejsložitějším systémům vzdělávání v Evropě. Pro dosažení našeho cíle – poskytování té nejvyšší možné kvality zdravotní péče je však úspěšné absolvování náročných specializačních vzdělávacích programů klíčové.

Administrativně a organizačně podporujeme vzdělávání lékařů, nelékařů a rehabilitačních pracovníků, organizujeme konference, semináře a kurzy které umožňují zvyšování, či prohlubování jejich kvalifikace. Pomáháme sestavovat vzdělávací programy pro jednotlivé obory, kde přihlížíme k individuálním potřebám a požadavkům zaměstnanců.

Pro rok 2015 dosahoval rozpočet na vzdělávání zaměstnanců výše 2,5 milionu korun, v roce 2016 došlo opět k navýšení rozpočtu. Ve spolupráci s vedením zdravotnického úseku, s primáři a vrchními sestrami zpracováváme detailní vzdělávací plány všech oddělení nejen na běžný rok, ale i delší časová období. Všechny sestavené vzdělávací plány monitorujeme a pravidelně i vyhodnocujeme jejich realizaci.

Pro odbornou veřejnost

Sanitářský kurz 2023

Nemocnice Ostrov s.r.o. zahajuje akreditovaný kvalifikační kurz  k získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání  SANITÁŘ.  

Více...

Výsadba nových stromů v areálu Sportparku u nemocnice

Nemocnice Ostrov realizovala na konci roku 2022 projekt výsadby 36 kusů nových stromů v areálu Sportparku u nemocnice, a to za podpory Státního fondu životního prostředí, spolufinancovaného Evropskou unií. Realizací tohoto projektu dojde ke zlepšení životního prostředí prostřednictvím výsadby stromů, která přispěje k vytvoření kvalitního veřejného prostoru, k vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení ovzduší a k zadržování vody.

Více...

NEMOCNICE OSTROV AKREDITOVANÁ

Ve dnech 5. – 6.10.2022 proběhlo v Nemocnici Ostrov s.r.o. akreditační šetření SAK zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Na základě tohoto náročného šetření byla Nemocnice Ostrov s.r.o. vyhodnocena jako akreditovaná na další 3 roky a obdrželi jsme certifikát o udělení akreditace do 5.10.2025. Tento úspěch je úspěchem nejen nemocnice, ale hlavně všech našich zaměstnanců, kteří průběžně a dlouhodobě odvádí kvalitní a poctivou práci. Jsme pyšní, že máme tým, na který se můžeme spolehnout a který poskytuje kvalitní, odbornou a bezpečnou péči našim pacientům, což potvrdila i akreditační komise. Všem patří velký dík.

Více...