Povinné informace

Informované souhlasy

Přehled výkonů a vyšetření, které lze v Nemocnici Ostrov podstoupit pouze s písemným informovaným souhlasem pacienta:

  • CT – počítačová tomografie
  • ECT – elektrokunvulzivní terapie
  • Elektrická kardioverze
  • Gastroskopie
  • Koloskopie
  • PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie
  • Podání anestézie
  • Podání transfuzního přípravku
  • PRT – periradikulární terapie (obstřik míšního kořene pod CT kontrolou)