Pro zdravotníky

Vzdělávání, konference

1.     Individuální přístup v oblasti péče o vzdělávání a osobní rozvoj
2.    Podpora při zajišťování podmínek k atestaci a dalšímu profesnímu rozvoji
3.    Možnost vzdělávání v rámci vlastních akreditovaných pracovišť
4.    Pomoc při realizaci konkrétních vzdělávacích akcí v rámci celoživotního
vzdělávání
5.    Účast na konferencích, workshopech a seminářích.