06.11.2019

Ostrovská nemocnice znovu obhájila postavení kvalitní a bezpečné nemocnice

Pacienti Nemocnice Ostrov, která patří skupině Penta Hospitals CZ, se mohou dlouhodobě spolehnout na vysokou kvalitu ošetřovatelské i léčebné péče. Důkazem je již opakované udělení certifikátu…

Ostrovská nemocnice znovu obhájila postavení kvalitní a bezpečné nemocnice

Pacienti Nemocnice Ostrov, která patří skupině Penta Hospitals CZ, se mohou dlouhodobě spolehnout na vysokou kvalitu ošetřovatelské i léčebné péče. Důkazem je již opakované udělení certifikátu kvality a bezpečí od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

„Úroveň poskytovaných zdravotních služeb  v Nemocnici Ostrov byla vyhodnocena jako vyhovující ve všech standardech a ukazatelích platné legislativy a Nemocnice Ostrov získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří svojí prací přispěli k dobrému výsledku!“ uvedla Helena Piškaninová, manažerka kvality ostrovské nemocnice. 

Podle auditorů udělala nemocnice znovu velký pokrok v oblasti řízení kvality, ocenili systematický přístup k zajištění bezpečí, kontinuální sběr dat indikátorů kvality a jejich analýzu, udržovaný areál nemocnice včetně přilehlého parku a v neposlední řadě také spokojené a informované pacienty. „Obhajoba akreditace nespočívala jen v dokládání kvality poskytované zdravotní péče, ať už lékařské nebo ošetřovatelské, ale třeba i v dokazování návaznosti péče, bezpečného podávání léčiv a používání zdravotnických prostředků nebo vedení zdravotnické dokumentace a předávání důležitých informací mezi ošetřujícím personálem. Posuzování komise je opravdu komplexní a detailní, napříč všemi provozy, zdravotnickými i nezdravotnickými,“ vyjmenovává Helena Piškaninová.

Pro pacienty je tato akreditace zárukou, že nemocnice je odborně prověřena a splňuje normy týkající se kvality poskytované zdravotní péče, dodržování bezpečnosti efektivity podle moderních standardů.
Akreditace je dobrovolná. Uděluje se na tři roky, po této době musí zdravotnické zařízení doložit další pokrok v poskytovaných službách. Vedení ostrovské nemocnice však bere udělení tohoto klíčového hodnocení jako standard, který chce zdravotnické zařízení trvale udržovat, byť její získání není nijak snadné. První certifikát kvality a bezpečí získala nemocnice v roce 2004 mezi prvními v kraji, od té doby akreditaci úspěšně obnovuje.
Ostrovská nemocnice, kde nyní pracuje 420 kmenových zaměstnanců a 130 spolupracujících odborníků, se obhajobou akreditace řadí mezi dvě stovky špičkových zdravotnických zařízení v Česku, kterým se podařilo tento certifikát získat.Nejnovější aktuality

Nezařazené 09.06.2022

AMBULANCE CHRONICKÝCH RAN

Přijímáme pacienty do nově otevřené ambulance chronických ran, která je zaměřena na léčbu nehojících se defektů. Najdete nás v přízemí naší nemocnice, v chirurgické ambulanci. Ordinační hodiny jsou denně od pondělí-pátku od 7:00 do 14:00 a bez objednání. Bližší informace na tel. čísle 353 364 137, 603 826 400. Specializujeme se zejména na: - defekty v terénu tzv. diabetické nohy - bércové vředy z důvodu tepenní a žilní nedostatečnosti - proleženiny (dekubity) - rozpuštění (dehiscence) chirurgických ran - popáleniny - ostatní dlouhodobě se nehojící se rány Nabízíme: - maximální komfort - individuální přístup ke klientovi a rodině - péče poskytovaná certifikovaným personálem - používání osvědčených speciálních i tradičních materiálů - spolupráce s multidiciplinárním týmem - převazy je možné provádět přes agenturu domácí péče - telefonické konzultace

Nezařazené 28.04.2022

Poděkování personálu z oddělení gerontopsychiatrie

Děkujeme panu primáři Pišvejcovi za jeho krásná slova a ocenění práce našeho personálu z oddělení gerontopsychiatrie. Velmi si vážíme Vaší podpory.

Nezařazené 08.03.2022

Poděkování personálu radiologického oddělení za jejich péči o pacientku