Oddělení následné intenzivní péče – NIP

Oddělení následné intenzivní péče – NIP

Pacienti závislí na podpoře životních funkcí.

Kde nás najdete

Přízemí a první patro budovy "A"

Návštěvní hodiny

Pondělí - Neděle
15:00 – 17:00

Kontakty

sesterna NIP I A

Štefánia Kondášová

sesterna NIP I B

Štefánia Kondášová

sesterna NIP II

Jan Hanzák

Popis oddělení

Přijímáme pacienty zejména s dechovým selháním s nutností dlouhodobé umělé plicní ventilace dýchacím přístrojem, se srdečním a oběhovým selháním, s poruchou vědomí, se závažnými poruchami hybnosti, ale i se selháním ledvin nebo trávicího traktu a těžkými poruchami
metabolismu, výživy a imunity. Většina našich pacientů má při příjmu selhání více orgánových systémů najednou.

Personální obsazení

MUDr. Michal Palivoda, Ph.D.

primář

Blanka Kohoutová

vrchní sestra
 • stavy po závažných infekčních onemocněních bakteriálního, virového nebo mykotického původu různé lokalizace s následným multiorgánovým selháním
 • stavy po rozsáhlých zánětech dýchacích cest a plic
 • závažné formy chronické obstrukční plicní nemoci
 • plicní fibrózy
 • těžké formy ischemické choroby srdeční a srdečního selhání
 • stavy po kardiopulmonální resuscitaci s různým stupněm hypoxického poškození mozku
 • stavy po rozsáhlých operačních výkonech včetně neurochirurgických, kardiochirurgických, plicních nebo i transplantačních výkonů
 • stavy po polytraumatech včetně mozkolebečních a míšních poranění
 • stavy po cévních mozkových příhodách
 • neurodegenerativní onemocnění
 • neurologická onemocnění s poruchami nervosvalového přenosu

Oddělení je nadstandardně vybaveno moderní zdravotnickou technikou. Nemocní jsou hospitalizováni převážně v jedno až dvoulůžkových
boxech vybavených praktickým mobiliářem, centrálním rozvodem medicinálních plynů a monitorovacím a kamerovým systémem napojeným na centrální pracoviště sester. Každý pacient je uložen na moderních polohovatelných resuscitačních lůžkách vybavených antidekubitními matracemi.

Většina pacientů je ventilována nejnovějšími verzemi přístrojů pro umělou plicní ventilaci. Přesnost dávkování léčiv, infuzí a parenterální či enterální výživy zajišťují injekční dávkovače a infusní a enterální pumpy. K vybavení patří i EKG přístroje, defibrilátory, transportní ventilátory a monitory a řada specializovaných přístrojů a pomůcek potřebných k fyzioterapii a ergoterapii. Samozřejmostí je používání mnoha druhů spotřebního materiálu na jedno použití jako jsou např. tracheostomické kanyly, uzavřené odsávací systémy, nebulizátory, různé druhy speciálních katetrů, drénů, nutritivních sond a celé řady dalších materiálů.

Jednotlivá pracoviště jsou napojena do nemocniční počítačové sítě a ke komunikaci a administrativním úkonům využívají její informační systém.

Péče o kriticky nemocné vyžaduje vysoce specializovanou mezioborovou týmovou práci.

Náš tým tvoří desítky zdravotnických pracovníků, jehož členy jsou zkušení lékaři a lékařky se specializací v oboru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, zdravotní sestry se specializací v intenzivní péči, v hojení a ošetřování ran nebo v bazální stimulaci, všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, fyzioterapeuti, nutriční terapeut, psycholog a sanitáři nebo pomocní pracovníci ve zdravotnictví.

Na péči se podílí i ostatní oddělení nemocnice formou konsiliárních služeb v oborech neurologie, vnitřního lékařství, kardiologie, gastroenterologie, chirurgie, psychiatrie, rehabilitace, radiodiagnostiky, biochemie, hematologie, mikrobiologie a imunologie. V případě potřeby spolupracujeme se specializovanými pracovišti krajských a fakultních nemocnic.

zm Nemos Ostrov 039

 • Boxy jsou plně klimatizovány, vybaveny polohovacími  křesly, příručními stolky, pomůckami pro polohování na lůžku a bazální stimulaci
 • Televize na všech boxech, dle potřeby CD a MP3 přehrávače, možnost připojení WiFi.
 • Boxy jsou prosklené se žaluziemi. Je dbáno na respekt k intimitě klienta.
 • Návštěvy možné denně.
 • Koupele na lůžku na boxu nebo na speciálním pojízdném koupacím lůžku v koupelně.
 • Strava individuálně přizpůsobená potřebám klienta.
 • Příjemné barevné ladění boxů + individuální výzdoba s možností  zapojení rodiny.
 • Bazální stimulace
 • Na boxu je sada pomůcek k podávání léků, k ošetřování klienta.
 • Monitory sleduje a na klienty dohlíží a stará se o ně sestra specialistka. Lékař – atestovaný anesteziolog s praxí v oboru intenzivní péče je ve službě 24hod.denně.
 • Na boxech dodržujeme barierová opatření s používáním ochranných pomůcek, která minimalizují riziko přenosu infekce. Jsou definovány a dodržovány zásady dezinfekce a sterility dle standardu.
 • Monitorujeme bakteriální osídlení  klientů s možností cíleného zásahu v případě infekce.
 • Na oddělení je v pohotovostním stavu resuscitační vozík s defibrilátorem a plnou výbavou.

Jak to u nás vypadá