Zajímavosti

OKB Nemocnice Ostrov se svou kapacitou řadí mezi malé laboratoře. I přes to ale splňuje všechny podmínky registrované laboratoře s úspěšným absolvováním auditů společnosti NASKL  dle normy ČSN EN ISO 15189 – certifikát laboratoř obnovuje pravidelně jednou za dva roky.

OKB zajišťuje kvalitní služby lékařům Nemocnice Ostrov i lékařům Nemos ambulance. Kromě svého spektra nabízených vyšetření je schopná zprostředkovat i služby dvou velkých laboratoří (Spadia Praha a OKBH Nemocnice Sokolov), se kterými má navázanou velice úzkou spolupráci.

Laboratoř neustále pracuje na zkvalitňování svých služeb a vzdělávání personálu, aby mohla lékařům a pacientům nabídnout služby na co nejvyšší úrovni.