Interní oddělení

Interní oddělení

Kontakt

353 364 123

Interní oddělení

Popis oddělení

V rámci lůžkové stanice interny, která se nachází ve 2. patře nemocnice, je k dispozici jeden jednolůžkový takzvaný nadstandardní pokoj, který kromě základní výbavy, shodné pro všechna lůžka, tedy centrální rozvod kyslíku, signalizace, elektricky polohovatelné lůžko atd., je navíc vybaven vlastní velkoplošnou televizí, wifi, příjemným útulným nábytkem a individuálním ložním prádlem. Nadstandardní pokoj tak pro pacienty s méně závažným onemocněním rozšiřuje hotelové služby a poskytuje vyšší intimitu pro samotný pobyt v nemocnici a pro návštěvy rodinných příslušníků.

Návštěvy jsou na Interním oddělení Nemocnice Ostrov vedeny ve volném režimu, rodinní příslušníci mohou za pacienty na návštěvu kdykoliv během denní doby (od 7.00 do 22.00 hodiny) a to jak na akutních lůžkách, na lůžkách následné péče, ale i na JIP. Je samozřejmě nutné dodržovat patřičnou ohleduplnost k ostatním pacientům a návštěvy jsou dle potřeby žádány, aby pokoj dočasně opustili, pokud bezprostředně probíhá péče o pacienty (vizity, ošetřování, výkony atd.).

Doporučené návštěvní hodiny

Kdykoliv během dne od 7.00 do 22.00 hodin, případně po dohodě s ošetřujícím personálem.

Lékařský tým

MUDr. Václav Pospíšil
MUDr. Marie Petrášová
MUDr. Jan Kirchner
MUDr. Jiří Štefan, M.B.A.
MUDr. Mariana Krupová
Dr. Nataliia Konovalova
MUDr. Soňa Švejstilová
Dr. Sergij Jakuscenko
MUDr. Mustafa Asaad
Dr. Abdalhafez Ahmed
MUDr. Silvia Maryna
MUDr. Bohumil Majtan

Externí spolupracovníci

MUDr. Abdulelah Khalaf
MUDr. Jakub Kiprov

Personální obsazení