Interní oddělení

Interní oddělení

Diagnóza a léčba nemocí vnitřních orgánů.

Kde nás najdete

2. patro budovy A

Návštěvní hodiny

Denně
14:00-17:00

Jiný čas návštěv lze domluvit individuálně s ošetřujícím lékařem. Podrobnější informace o možnosti návštěv jsou uvedeny zvlášť v popisu oddělení a v popisu JIP.

Informace o zdravotním stavu pacientů podávají ošetřující lékaři v době od 14 do 15 hodin. Informace o zdravotním stavu pacientů, bohužel, nemůžeme podávat telefonicky.

Popis oddělení

Interna patří k základním oborům nemocnice v Ostrově po celou dobu její historie. V současnosti navazuje na tradici z dob, kdy oddělení patřilo k průkopníkům svého oboru v regionu, zejména při funkčním vyšetřování onemocnění srdce a cév. Nyní po rozsáhlé rekonstrukci z roku 2010 nabízí interní oddělení vysoce odbornou léčebnou péči v celé šíři oboru vnitřního lékařství, odpovídající standardům moderní nemocnice, současně se zaměřením zvláště na obory kardiologie, gastroenterologie a poruchy výživy. Poskytujeme péči nejen pro pacientky z Ostrovského regionu, ale i pro pacienty ze širšího okolí, zejména regionu Klášterce n. Ohří, Nejdku a dalších.

Oddělení současně nabízí zázemí pro vzdělávání zdravotníků všech úrovní. Je akreditováno pro oba stupně postgraduální výchovy lékařů v oboru vnitřního lékařství, tedy jak pro interní kmen, tak i pro specializační výcvik v oboru Interna. Na oddělení probíhají stáže lékařů v přípravě na obor Všeobecné lékařství a také povinné praxe a prázdninové stáže mediků. Už po několik let je Interní oddělení v Ostrově zázemím pro odborné praxe studentek Střední zdravotnické školy a VOŠ Karlovy Vary včetně oboru Nutriční terapeut.

Na Interním oddělení Nemocnice Ostrov jsme připraveni zajistit péči o jakékoliv akutní i chronické onemocnění postihující vnitřní orgány. S ohledem na kvalifikace lékařů je jednou ze specialit oddělení péče o pacienty s poruchami příjmu potravy a samozřejmě také řešení malnutrice jako významné komorbidity řady interních chorob a stavů, jak chronických, tak u kriticky nemocných

Tým Interního oddělení si klade za cíl vysokou profesionalitu a maximální odbornou úroveň poskytované péče a velmi si zakládá na maximálně individuálním, otevřeném, vstřícném a neformálním přístupu k jednotlivým pacientům. Lékaři oddělení se pravidelně zúčastňují odborných setkání, seminářů a kongresů jak domácích, tak zahraničních. V průběhu roku jsou lékaři na oddělení pravidelně pořádány postgraduální edukační semináře. Tým lékařů a sester interního oddělení současně těží z přátelské a neformální atmosféry jak na pracovišti, tak i ve volném čase.

Lékaři interního oddělení zajišťují v rámci svých pohotovostních služeb i 24-hodinové konziliární služby pro pacienty jiných oddělení.

Jsme nekuřácké pracoviště. Ze zdravotních důvodů, ale zvlášť pro častou aplikaci medicinálního kyslíku, je ve všech prostorách interny striktně zakázáno kouřit.

Prosíme, respektujte pokyny našeho personálu, děkujeme!

Personální obsazení

MUDr. Václav Pospíšil

primář

Vanda Jarešová

vrchní sestra