Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření je soubor lékařských vyšetření, která se před operací provádějí proto, aby se prověřilo, zda je organismus pacienta před operací schopen zvládnout operační zátěž a pooperační průběh s únosnou mírou rizika. Rozsah tohoto vyšetření je dán rozsahem a povahou operace, věkem a celkovým zdravotním stavem pacienta.

Pečlivé předoperační vyšetření pro režim jednodenní chirurgie je nezbytné.  U zdravých pacientů (ASA I) provádíme standardní předoperační vyšetření. U pacientů ASA II a ASA III, tedy u těch, kteří se léčí s nějakou přidruženou chorobou se provádí navíc ještě další specializované vyšetření, například kardiologické, plicní, diabetologické … a s nimi případně anesteziologické vyšetření.

Předoperační vyšetření a jeho rozsah určuje chirurg. Na základě předchozího vyšetření a indikace k operaci vystaví žádanku pro všechna potřebná předoperační vyšetření.

Vlastní vyšetření si pacient zajistí u svého praktického lékaře na základě této žádanky.

Předoperační vyšetření je nutné mít připravené několik pracovních dnů před plánovanou operací a nesmí být starší než 1 měsíc pro pacienty s ASA I a  2-3 týdny pro pacienty s ASA II a III.

Souhlas s anestezií ambulantní výkon dospělý – dokument ke stažení zde.
Souhlas s anestezií ambulantní výkon dítě – dokument ke stažení zde.