Fakta o nemocnici

Nemocnice Ostrov je zařízením, které se dlouhodobě maximálně zaměřuje na klientský přístup a kvalitu poskytovaných služeb. Tento záměr nachází podporu i v krásném a klidném prostředí, do kterého je nemocnice zasazena. Unikátní struktura oborů umožňuje poskytnout klientovi komplexní péči po celou dobu průběhu řešení jeho zdravotního problému a ve všech potřebných souvislostech. Změny realizované v posledních letech ve všech oblastech učinily z nemocnice respektované, kvalitní a vyhledávané zdravotnické zařízení v regionu.

I nadále zde zůstaly zachovány veškeré základní obory, které byly doplněny o další, v rámci kraje exkluzivní obory, jako je lůžková psychiatrie, lůžková rehabilitace a oddělení následné intenzivní péče. Současný management nemocnice se snaží nadále zásadními investicemi do projektů v oblasti obnovy interiérů a technického vybavení nemocnice posunout toto zdravotnické zařízení na špičkovou úroveň. A to jak v oblasti klientského přístupu (zajištění maximálního komfortu pobytu každého klienta v zařízení), tak v oblasti přístrojového vybavení a také v obsazení jednotlivých pozic špičkovými zdravotnickými odborníky. Další realizovanou rozsáhlou modernizací byla v roce 2009 obnova porodních sálů. Upřednostnění modernizace těchto prostor mělo za cíl navázat na vynikající pověst porodnice z 80 let a současně také zajistit pro naše rodičky co nejkomfortnější a moderní prostředí. Z řady dalších investic, lze zmínit modernizaci ambulantních provozů nemocnice, modernizaci oddělení lůžkové psychiatrie, oddělení DIOP, chirurgického a interního oddělení včetně jednotek intenzivní péče na obou dvou odděleních. Zásadní je pro všechny operační obory i celou nemocnici také komplexní modernizace centrálních operačních sálů a pořízení nového počítačového tomografu. V roce 2009 byl zrealizován další rozsáhlý projekt – modernizace celého rehabilitačního oddělení a ambulantních provozů včetně vodoléčby. Oddělení souběžně s rekonstrukcí prochází zásadní kvalitativní transformací. Vedení nemocnice se totiž podařilo smluvně zajistit spolupráci s jedním z největších odborníků současnosti v daném oboru s Doc. PaedDr. Pavlem Kolářem, který se stal garantem rehabilitace v Nemocnici Ostrov.

Proběhla modernizace chirurgického a interního oddělení, centrálních operačních sálů, šestinedělí a novorozenců, dětského oddělení a oddělení následné péče, modernizace centrální sterilizace, podařilo se vybudovat unikátní park v těsné blízkosti nemocnice.

V lednu 2016 byl zahájen provoz nového pavilonu B Nemocnice Ostrov, kde vzniklo moderní lůžkové pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace. Vznikem lůžkového pracoviště psychiatrického výzkumu a rehabilitace došlo k přesunu stávajících ambulantních a lůžkových částí předmětných oddělení do nových, kapacitně lépe vyhovujících prostor, které umožní zavedení nových léčebných metod, zajistí včasnou a efektivnějších lékařskou péči a znamenají tak výrazný posun v oblasti zajištění komplexnosti péče pro klienty zdravotnického zařízení. Oddělení psychiatrie je jediným nemocničním zařízením s ambulantní i lůžkovou částí v kraji.

Nově zřízené oddělení rehabilitace v pavilonu B je z hlediska nabídky a komplexnosti služeb rovněž zařízením krajského významu, jelikož v Karlovarském kraji prozatím zdravotní péče v takto požadovaném standardu a kapacitě chyběla. Rehabilitační oddělení spolupracuje s jedním z největších odborníků současnosti v oboru rehabilitace Doc. PadDr. Pavlem Kolářem, který je garantem tohoto projektu.

V červnu 2016 spustila ostrovská nemocnice také první fázi unikátního projektu následné intenzivní péče, který u nás nemá obdoby, otevřením nového oddělení. Nové pracoviště odlehčovací ventilační péče se stalo součástí centra komplexní následné intenzivní péče, které se v Ostrově rozhodli vybudovat na začátku roku 2016. Odlehčovací ventilační péče je určena pacientům, kteří jsou neodpojitelní od ventilátoru a nemohou být předáni do domácího prostředí v rámci projektu DUPV (domácí umělé plicní ventilace). Nejčastěji jsou to pacienti po traumatech krční míchy, onemocnění plic nebo s chronickými progredujícími neurologickými onemocněními jako je například amyotrofická laterální skleróza nebo dědičné svalové dystrofie.

Významné úspěchy dosahuje nemocnice na poli odborném – laparoskopická operativa tříselných kýl novými metodami, jednodenní chirurgie vč. ortopedie, získání akreditace SAK a v současné době certifikát „Kvality a bezpečí“ u České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví, věrnostní a preventivní programy atd.

To vše znamená přeměnu Nemocnice Ostrov do podoby moderního zdravotnického zařízení, poskytujícího komplexní kvalitní služby v příjemném a komfortním prostředí. Proto se nemocnice postupně více a více také zaměřuje na zajištění vzdělávání a dalšího odborného růstu zaměstnanců, na zavedení principů jednotné firemní kultury a na kvalitu komunikace jak směrem ke klientům našeho zařízení tak i směrem k partnerským zařízením.