Blanka Kohoutová

Anesteziologické oddělení vrchní sestra

Kontakt

353 364 316

blanka.kohoutova@nemocniceostrov.cz