Bc. Hana Klvaňová, DiS.

Anesteziologické oddělení staniční sestra

Kontakt

353 364 229, 725 614 469

hana.klvanova@nemocniceostrov.cz