Alena Klásková

Odlehčovací ventilační péče a DIOP II. staniční sestra

Kontakt

353 364 367

alena.klaskova@nemocniceostrov.cz