Jan Hanzák

Oddělení následné intenzivní péče – NIP staniční sestra NIP II.

Kontakt

353 364 188