Blanka Pätnická

Radiodiagnostické oddělení vrchní sestra

Kontakt

353 364 176 / 737 210 361

blanka.patnicka@nemocniceostrov.cz