Kariéra

Rodinná Nemocnice Ostrov, jejíž historie se datuje až do r. 1961, se nachází v krásném, klidném a čistém prostředí. Součástí areálu nemocnice je sportpark, bylinková zahrada, fontána a odpočinková místa.
Unikátní struktura oborů umožňuje poskytnout klientovi komplexní péči po celou dobu průběhu řešení jeho zdravotního problému a ve všech potřebných souvislostech. Samozřejmostí je výborné zázemí komplementu.
Pro další možnosti rozvoje nemocnice hledáme právě Vás – výborné týmové pracovníky, pro které je péče o pacienty a jejich zdraví tím hlavním posláním.
Budujeme moderní nemocnici, do které se budou pacienti vracet s důvěrou.

Kontakty

Personální manažer

Mgr. Nicola Vilk Salajková

Personalista pro lékařský úsek a administrátor benefitů

Dagmar Hrnčířová

Personalista pro ošetřovatelský úsek a specialista vzdělávání

Michaela Jirkovská

Personalista pro ostatní provozy a administrátor zahraničních pracovníků

Lenka Jiříková

Personální oddělení Nemocnice Ostrov

Volné pracovní pozice

Proč pracovat u nás

Nabídneme vám dlouhodobou perspektivní spolupráci s férovým přístupem a individuální přístup při hledání optimální formy spolupráce v různých etapách vašeho profesního života. Podpoříme vás ve vaší cestě odborného a profesního růstu, vy se zdokonalujete a my vám pomůžeme s papírováním. V rámci relokace podáme pomocnou radu a ruku –  pomůžeme s přesídlením i v komunikaci s úřady a s řešením formalit. Můžete u nás realizovat dobré nápady a rovný přístup ke všem zaměstnancům je samozřejmostí.

Vy se staráte o naše klienty a my budeme pečovat o vás.

Benefity

 • Náborový příspěvek Karlovarského kraje v případě splnění podmínek.
 • Podpora při hledání bydlení v rámci regionu a možnost příspěvku na ubytování v rámci relokace po dobu třech let.
 • Příspěvek na stravné do výše 600 Kč měsíčně formou karty Benefit Plus.
 • Závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele.
 • Dovolená 5 až 6 týdnů.
 • Zvýhodněné nadstandardní služby.
 • Akce pro zaměstnance – teambuildingy, setkání zaměstnanců celé nemocnice, vánoční večírky.
 • Akce pro rodiny a děti zaměstnanců – tábor Nemosáček s příspěvkem zaměstnavatele, možnost bruslení na stadionu v Sokolově, Mikulášská besídka, vstupné na koupaliště v Ostrově zdarma apod.
 • Široký výběr benefitů v rámci systému Cafeterie – volný vstup do špičkového multifunkčního fitness centra, příspěvky na kulturní a sportovní akce, apod.

Pro studenty

 • Umožňujeme vykonání praxe pro studenty zdravotnických oborů.
 • Stipendijní program pro studenty zdravotnických oborů v posledním ročníku studia:
 • Lékaři až 10 000 Kč / měsíc
 • VŠ studium: sestry a ostatní nelékařské profese až 10 000 Kč / měsíc
 • Maturitní obory a VOŠ: sestry a ostatní nelékařské profese až 5 000 Kč / měsíc
 • Možnost přivýdělku během studia formou dohody.
 • Podpora kombinovaného studia při zvýšení kvalifikace formou úhrady nákladů ze strany zaměstnavatele.

Vzdělávání

Společnost Penta Hospitals CZ si uvědomuje, že vzdělávací systém zdravotnických pracovníků v České republice patří k nejsložitějším systémům vzdělávání v Evropě. Pro dosažení našeho cíle – poskytování té nejvyšší možné kvality zdravotní péče je  avšak úspěšné absolvování náročných specializačních vzdělávacích programů klíčové.
Administrativně a organizačně podporujeme vzdělávání lékařů, nelékařů a rehabilitačních pracovníků, organizujeme konference, semináře a kurzy které umožňují zvyšování, či prohlubování jejich kvalifikace. Pomáháme sestavovat vzdělávací programy pro jednotlivé obory, kde přihlížíme k individuálním potřebám a požadavkům zaměstnanců.
Ve spolupráci s vedením zdravotnického úseku, s primáři a vrchními sestrami zpracováváme detailní vzdělávací plány všech oddělení nejen na běžný rok, ale i delší časová období. Všechny sestavené vzdělávací plány monitorujeme a pravidelně i vyhodnocujeme jejich realizaci.

Akreditovaná pracoviště

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.

Kompletní přehled všech AP v síti Penta Hospitals

 • Psychiatrický
 • Vnitřní lékařství
 • Psychiatrie
 • Rehabilitace a fyzikální medicína
 • Sanitářský kurz
 • Klinický psycholog

Dobrovolnické centrum Nemocnice Ostrov vzniklo v srpnu 2017. Cílem centra je prostřednictvím dobrovolníku zpříjemnit pobyt dlouhodobě hospitalizovaným pacientům a trávit s nimi čas.

Dobrovolníci v Nemocnici Ostrov

Dobrovolníci navštěvují pacienty na pokojích, povídají si s nimi, čtou jim, luští společně křížovky, hrají karty a tak podobně. Dobrovolníci také doprovázejí pacienty při vycházkách v areálu nemocnice.
V roce 2021 jsme navázali spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem INSTAND – www.instand.cz.

Staňte se dobrovolníkem

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího. Nemocnice poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí, a ochranné pracovní pomůcky.

Kdo se může stát dobrovolníkem

Každý, kdo má zájem podělit se o svůj volný čas a je mu alespoň 18 let a má čistý trestní rejstřík.

Proč se stát dobrovolníkem?

 • pro nové zkušenosti, zážitky
 • pro nové přátele a vztahy
 • pro posun v životních hodnotách
 • pro nalezení svého lepšího já
 • pro pocit smysluplné práce a seberealizace
 • pro udržování se v kondici a posílení sebevědomí
 • pro pocit užitečnosti a naplnění
 • nebo prostě jen proto, že i já jednou zestárnu, onemocním a budu potřebovat něčí pomoc, a možná to bude pomoc dobrovolníka

Stanu se dobrovolníkem! Jak?

Kontaktujete koordinátorku a sjednáte si společnou schůzku, pak budete postupovat následovně:

 • prostřednictvím koordinátorky se seznámíte s prostředím nemocnice
 • v motivačním rozhovoru vyslovíte svoje představy, přání, budete se ptát
 • absolvujete školení o dobrovolnictví v nemocnici a přinesete výpis z rejstříku trestů, podepíšeme smlouvu
 • s pomocí koordinátorky dobrovolníků se začnete seznamovat s odděleními a komunikovat s pacienty (při první návštěvě oddělení absolvujete školení BOZP)
 • postupně začnete samostatně vstupovat do individuálních kontaktů s pacienty, pojistíme Vás
 • na supervizi se podělíte o své úspěchy i překážky v dobrovolnictví
 • a tím vším přirozeně obohatíte svůj život o další rozměr

Rozhodli jste se?

Kontaktujte naši koordinátorku dobrovolníků Pavlu Tůmovou, pavla.tumova@nemocniceostrov.cz; tel: 736 299 340