Informace k omezení návštěv

chceme Vás informovat o OMEZENÍ NÁVŠTĚV v Nemocnici Ostrov v souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, platným od 17. 5. 2021.

 

Návštěvy v nemocnici lze připustit pouze za podmínky, že se navštěvující osoba podrobí před zahájením návštěvy POC testu s negativním výsledkem.

Nevztahuje se na osoby, které:

 • absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy PCR nebo POC test s negativním výsledkem a doloží o tom doklad; nebo
 • doloží certifikát MZ ČR o provedeném očkování, od jehož ukončení uplynulo nejméně 14 dní, a nejeví žádné příznaky onemocnění; nebo
 • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů a doloží o tom doklad

Výjimkou je oddělení NIP, kde musí být doložen negativní výsledek testu, potvrzení o ukončeném očkování min. před 14 dny nebo je proveden antigenní test před vstupem na oddělení.

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele:

 1. Návštěvu je nutno na oddělení domluvit předem.
 2. Je povolena přítomnost pouze jedné osoby u jednoho pacienta ve stejný čas (s výjimkou, pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
 3. Doba trvání návštěvy 30 minut.
 4. Navštěvující osoba se zdržuje výhradně ve vymezeném prostoru, nesmí se pohybovat po oddělení.
 5. Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou.
 6. Nemá příznaky onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti, ztráta čichu, zimnice nebo rýma).
 7. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař této osobě nenařídil karanténní ani izolační opatření.
 8. Navštěvující osoba je povinna respektovat pokyny zdravotnického personálu.