Informace k omezení návštěv

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

OD 10.11.2021 JSOU V NEMOCNICI OSTROV ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY.

NA ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ PÉČE (tj. NIP, DIOP, OVP, ONP a gerontopsychiatrie) mohou být individuálně povoleny primářem oddělení (např. u pacientů s omezenou svéprávností a pacientů v terminálním stadiu).

Na pokojích se zpřísněným izolačním režimem pro pacienty s onemocněním COVID-19 JSOU NÁVŠTĚVY z důvodu rizika přenosu BEZ VÝJIMKY ZAKÁZÁNY.

Osoba navštěvující pacienta, která má primářem oddělení povolenou výjimku, musí PŘED VSTUPEM na oddělení prokazatelně doložit, že splňuje některou z následujících podmínek:

 1. absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR test s negativním výsledkem, nebo
 2. absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem, nebo
 3. byla očkována proti onemocnění covid-19 a od ukončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, nebo
 4. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.

Osoba navštěvující pacienta po dobu návštěvy používá respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu a dodržuje další režimová opatření:

 1. Návštěvu je nutno na oddělení domluvit předem.
 2. Je povolena přítomnost pouze jedné osoby u jednoho pacienta ve stejný čas (s výjimkou, pokud navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod).
 3. Doba trvání návštěvy 30 minut.
 4. Navštěvující osoba se zdržuje výhradně ve vymezeném prostoru, nesmí se pohybovat po oddělení.
 5. Při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou.
 6. Nemá příznaky onemocnění COVID-19 (horečka, kašel, bolest v krku, slabost, průjem, ztráta chuti, ztráta čichu, zimnice nebo rýma).
 7. Orgán ochrany veřejného zdraví nebo praktický lékař této osobě nenařídil karanténní ani izolační opatření.
 8. Navštěvující osoba je povinna respektovat pokyny zdravotnického personálu.
 9. Při nerespektování uvedených pravidel může být návštěva ukončena.