Informace k omezení návštěv

Vážení pacienti, návštěvníci nemocnice,

oznamujeme Vám, že od 15.3.2022 jsou v Nemocnici Ostrov povoleny návštěvy u pacientů bez omezení.

Nadále platí povinnost ve zdravotnickém zařízení nosit respirátor.

Nevztahuje se na:

  1. děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku
  2. osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu
  3. pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
  4. další případy zřetele hodné, které stanoví vedení nemocnice nebo primář či ošetřující lékař daného oddělení (např. v prostorech léčebných bazénů)
  5. osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů
  6. osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.