Hrazené služby

Hotelové služby – nadstandardní pokoje

Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením, TV, lednicí, wi-fi připojením, klient má možnost výběru stravy, využít kavárnu, park, 24 hodinovou recepci, nápojové automaty.

Strava je připravována v rekonstruované kuchyni a je podávána formou tabletového sytému. Pokoje jsou určeny pro pacienty nemocnice.

V případě zájmu o nadstandardní pokoj kontaktujte vybrané oddělení nemocnice, na kterém budete hospitalizováni.

Ke stažení

Prevence

Garantem projektu je MUDr. Jiří Štefan MBA, zdravotní ředitel Penta Hospitals CZ. Objednávky na jednotlivá vyšetření zajišťuje Hana Stuchlová. Kontaktovat ji můžete na mobilním telefonu 734 525 753 nebo e-mailem: hana.stuchlova@ambulancephcz.cz.

Vyšetření nejsou hrazena ze zdravotního pojištění.

Balíček preventivních vyšetření

 • Modul A: preventivní vyšetření kardiovaskulárního aparátu: fyzikální vyšetření, základní biochemie, lipidogram, KO, EKG, TK, RTG S+P (podle věku), bicyklová ergometrie, v indikovaných případech rozšířeno o 24 hodinovou monitoraci TK či EKG (Holter).
 • Modul B: preventivní vyšetření trávicího traktu: fyzikální vyšetření, kompletní biochemie, KO, vyš. moči, ultrazvuk břicha, onkologická prevence, gastroskopie, preventivní koloskopie, analytické vyšetření stolice na okultní krvácení. V indikovaných případech je součástí zajištění dalších vyšetření v naší nemocnici či na externích pracovištích: gastroskopie, koloskopie, RTG, CT, endosonografie, ERCP, MRI.
 • Modul C: preventivní onkologické vyšetření: totéž, co obsahuje modul B, rozšířeno o: U žen specializované preventivní gynekologické vyšetření (včetně prevence rakoviny prsu a gynekologické ultrazvukové vyšetření, ultrazvuk prsů), u mužů urologické vyšetření (vč. vyš. PSA, USG malé pánve a prostaty), v indikovaných případech zajištění navazujících specializovaných vyšetření – mammografie, uroflowmetrie, genetické vyšetření, vyšetření onkomarkerů atd. Dále je možné zajistit dispenzarizaci kožních nádorů včetně melanomu digitálním dermatoskopem na kožním oddělení.
 • Modul D: Preventivní vyšetření pohybového aparátu: fyzikální vyšetření zaměřené na funkční poruchy pohybového aparátu, základní biochemie, EKG, TK, v indikovaných případech se zajištěním navazujících dalších vyšetření (neurologie, EMG, MR, RTG, CT). Vyšetření lékařem ortopedem s následnou možností zajištění operace mini invazivní technikou (artroskopie), nebo i náhrady velkých kloubů.
 • Modul E: Psychologický pohovor podpůrný: pohovor s psychologem k odhalení případných interpersonálních, sociálních a skrytých osobních problémů, jejichž včasné řešení může předejít vzniku potíží a současně u exponovaných osob napomoci udržení standardní pracovní výkonnosti.
 • Komplexní preventivní vyšetření: vyšetření podle modulů A, B, C a D (modul E je samostatný a lze jej doporučit současně – paralelně – s kterýmkoliv jiným modulem, zejména s modulem C).
 • Doplňující preventivní vyšetření: oční – vyšetření zraku, vyšetření glaukomu (zelený zákal), vyšetření zorného pole, vyšetření sítnicového poškození (rozkapání a vyšetření fundu), vyšetření změn při diabetu a hypertenze (vyšetření v rozkapání).

ORL: https://www.pentahospitals.cz/nemocnice-sokolov/oddeleni/orl-oddeleni/zdravotnicke-sluzby-a-vykony/
Zubní: https://www.pentahospitals.cz/ambulance-nemos/ambulance/zubni-rentgenologicke-pracoviste-sokolov/

 1. Fakultativně (indikované lékařem na podkladě vyšetření) – počítačová tomografie (CT), RTG skiagrafie plic, ultrazvuk prsou u žen, spirometrie, mamografie, denzitometrie, 24 hodinový monitoring krevního tlaku, Holterovo monitorování EKG, kolonoskopie, gastrofibroskopie. Cena: hrazeno ze zdravotního pojištění, v ostatních případech dle platného ceníku nemocnice.
 2. Terapie (indikovaná lékařem v kontextu se závěry prohlídky) – infúzní léčba ambulantní, rehabilitační léčba (vč. vodoléčby), hospitalizace (chirurgie, interna, gynekologie, psychiatrie), pohovor s psychologem, navazující kontinuální léčba u praktického lékaře. Cena: hrazeno ze zdravotního pojištění, v ostatních případech dle platného ceníku nemocnice.
 3. Vyšetření zahrnuje rozsáhlý pohovor s lékařem a je ukončeno předáním závěrečné hodnotící zprávy do vašich rukou. V případě, že se naměřené hodnoty odchylují od normy, vám naše pracoviště nabízí možnost následné léčby pod vedením odborníků z naší nemocnice. Rozsah, typ a časové parametry prohlídky budou vždy s klientem individuálně domluveny.
 4. Ceník:
  • Každý modul – 6 000 Kč
  • Komplexní vyšetření – 18 000 Kč (zahrnuje kombinaci modulů A, B, C, D)
  • Jednotlivá vyšetření individuálně seskládaná – smluvní cena
  • Zajištění ubytování – 1 500 Kč / den
 5. Organizace:
  • Garant: MUDr. Jiří Štefan MBA, zdravotní ředitel Penta Hospitals CZ
  • Objednávky: p. Hana Stuchlová, hana.stuchlova@ambulancephcz.cz
  • Objednávky telefonicky nebo e-mailem

Vysvětlení pojmů:

Funkce ledvin a vnitřní prostředí
sodík, draslík, chloridy, močovina, kyselina močová, kreatinin, Fe
V případě nedostatečné funkce ledvin dochází k hromadění některých těchto látek v organismu. Zvýšená hladina kyseliny močové se může ukládat v kloubech a způsobovat bolestivé onemocnění – dnu. Hladina železa je nízká u různých typů chudokrevnosti – anemie.
Funkce jater
ALT, AST, GMT, bilirubin
Informují o funkci jater a žlučového systému. Při onemocnění dochází obvykle ke zvýšení těchto hodnot.
Cholesterol a další tuky
Cholesterol celkový, LDL, HDL, TGC
Informují o hladině cholesterolu včetně jeho jednotlivých frakcí a o hladině dalších tukových látek necholesterolové povahy. Zvýšená hladina cholesterolu vede k uzavírání cév – ateroskleroze a přímo úměrně koreluje s výskytem srdečního infarktu, mozkové mrtvice.
Glykemie
Glykemie (krevní cukr)
Informuje o hodnotě krevního cukru na lačno. Zvýšená hodnota bývá u diabetiků.
Krevní obraz
Informuje o jednotlivých typech krevních krvinek (bílé, červené, destičky) a umožňuje diagnostikovat zánět, anemii, nádorové krevní onemocnění a další nemoci.
Zánětlivá aktivita
FW (sedimentace-sedlivost červených krvinek)
Informuje o možném zánětlivém procesu v organismu – infekčního i neinfekčního původu.
Funkce štítné žlázy u žen
TSH (thyreostimulační hormon)
Informuje o hladině tohoto hormonu, který se podílí na regulaci funkce štítné žlázy. V některých případech se vyskytuje porucha funkce štítné žlázy i u velmi mladých žen. U mužů tento typ nemoci nebývá častý.
Streptokoková infekce
ASLO(antistreptolysin)
Informuje o hladině protilátek proti streptokokům (= druh bakterií), kterými se tělo brání přítomnosti těchto mikroorganismů. Jelikož protilátky mohou napadat i vlastní lidskou tkáň (ledviny, plíce, srdce), bývá trvale zvýšená hladina indikací k odstranění krčních mandlí.
Krevní srážlivost
Aptt (aktivovaný parciální tromboplastinový čas)
Informuje o jednom z parametrů velmi složitého procesu krevní srážlivosti. Prodloužení tohoto času (hodnota se udává v sekundách) bývá u jedinců s poruchou krevní srážlivosti.
Nádor prostaty
PSA (prostatický specifický antigen)
Informuje o hladině jednoho z používaných tumormarkerů – v přítomnosti nádorových buněk prostaty se hladina PSA zvyšuje. U žen se nestanovuje.
Nádor zažívacího traktu
CEA (karcinoembryonální antigen)
Informuje o hladině tumormarkeru, jehož hodnota stoupá při nádorových onemocněních zažívacího traktu a plic.
Žloutenka B
HbsAg (australský antigen)
Informuje o infekci organismu nebezpečnou hepatitidou typu B.
Revmatická onemocnění – RF
Informuje o hodnotě parametru ze skupiny autoimunních a revmatických onemocnění, kdy je jeho hodnota zvýšená

Stanovení kardiovaskulárního rizika

Jedná se o kvantifikované vyhodnocení jednotlivých parametrů (laboratorní, fyziognomické, anamnestické návyky), které umožňuje stanovení rizika výskytu závažných kardiovaskulárních komplikací.

Ultrazvukové vyšetření

Umožňuje nebolestivou, neinvazivní metodou zobrazit všechny orgány, ke kterým se dostanou ultrazvukové vlny (metoda neumožňuje zobrazení orgánů skrytých za kostí). Získáme kvalitní obraz umístění, velikosti, struktury i nemocí vyšetřovaného orgánu.
Doba trvání: dle rozsahu max. 45 minut.

 • Břišní a pánevní orgány
 • Srdce

RTG plic

Jako preventivní vyšetření se vzhledem k radiační zátěži již v současné době nevyužívá. V indikovaných případech po individuálním vyhodnocení přínosu pro klienta lékařem se selektivně provádí.
Doba trvání: 10 minut.
V indikovaných případech.

Mamografické vyšetření

Rentgenové vyšetření speciálním RTG přístrojem (mamograf) pro věkovou hranici cca nad 35-40 let. Do této věkové hranice se využívá spíše ultrazvukového vyšetření, příp. se obě metody mohou kombinovat.
Doba trvání cca 15 minut.

Ergometrie – zátěžová křivka EKG

Zaznamenává křivku srdeční činnosti během definované zátěže a umožňuje tak zjistit poruchy srdeční činnosti, které se v klidu diagnostikovat nedají.
Doba trvání: 20 minut.

Spirometrie

Analýzou dechových funkcí vyhodnocuje funkci plic.
Doba trvání: 10 minut.

Rozsah, typ a časové parametry prohlídky budou vždy s klientem individuálně domluveny.