Váš zdravotní stav vyžaduje překlad do jiného zdravotnického zařízení?