POSKYTOVANÁ PÉČE

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje lůžkovou péči v následujících oborech:

  • následná rehabilitační péče 
  • následná péče (LDN)
  • ošetřovatelská péče
  • paliativní péče

 

Následná rehabilitační péče

Tato péče je vhodná pro pacienty, kteří mají předpoklad, že intenzivnější rehabilitace je pro ně ze zdravotního pohledu možná a přináší perspektivu rychlejšího návratu do domácího prostředí. 

 Následná péče (LDN)

K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale zdravotní stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí. 

Pacienty přijímáme z akutního lůžka okamžitě po propuštění z chirurgického oddělení na lůžka následné péče. Po zlepšení zdravotního stavu v indikovaných případech zajistíme překlad na navazující lůžka rehabilitační, kde je zajištěna intenzivnější rehabilitace než na lůžkách následné péče.

Zde disponujeme potřebným týmem kvalifikovaných fyzioterapeutů a potřebným vybavením. Cílem je navrácení maxima soběstačnosti tak, aby pacient mohl být propuštěn do svého sociálního prostředí.