Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče

Tato péče je určená pro pacienty, u kterých se ani zákroky moderní medicíny, ani intenzivní rehabilitací nepodařilo plně obnovit jejich funkční schopnosti a kteří potřebují dlouhodobou systematickou zdravotní péči zejména charakteru ošetřovatelské péče v míře, kterou není možné v domácích podmínkách zajistit.

Postup pro hospitalizaci je stejný jako u následné péče.