POSKYTOVANÁ PÉČE

Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje péči ambulantní a lůžkovou v následujících oborech:

  • následná rehabilitační lůžka 
  • následná lůžková péče
  • lůžka ošetřovatelská
  • sociální lůžka
  • praktický lékař pro dospělé, interní ambulance 

 

 Následná péče

K hospitalizaci jsou indikováni pacienti z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale zdravotní stav vyžaduje doléčení se stálou lékařskou péčí. 

 

Následná rehabilitační péče

Tato péče je vhodná pro pacienty, kteří mají předpoklad, že intenzivnější rehabilitace je pro ně ze zdravotního pohledu možná a přináší perspektivu rychlejšího návratu do domácího prostředí. 

 

Pacienty přijímáme z akutního lůžka okamžitě po propuštění z chirurgického oddělení na lůžka následné péče. Po zlepšení zdravotního stavu v indikovaných případech zajistíme překlad na navazující lůžka rehabilitační, kde je zajištěna intenzivnější rehabilitace než na lůžkách následné péče.

Zde disponujeme potřebným týmem kvalifikovaných fyzioterapeutů a potřebným vybavením. Cílem je navrácení maxima soběstačnosti tak, aby pacient mohl být propuštěn do svého sociálního prostředí.