Lůžka sociální

Lůžka sociální

Sociální péče

Součástí lůžkové části nemocnice je 20 sociálních lůžek. Indikace přijetí na tato lůžka je stabilizovaný zdravotní stav nevyžadující stálou lékařskou péči, ale zůstává potřeba stálé ošetřovatelské péče. Na tato lůžka přijímáme pacienty naší nemocnice. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici našeho zařízení.

Po dobu pobytu na těchto lůžkách se o klienty stará ošetřovatelský personál. Pokud se zdravotní stav zhorší, jsou ošetřeni smluvním praktickým lékařem a eventuálně přeřazeni zpět na zdravotní lůžko našeho zařízení či na akutní lůžko dle diagnózy. Pokud je zdravotní stav beze změn a stabilní, pobyt na sociálně zdravotním lůžku není nijak časově limitován.

Jaký je rozdíl mezi zdravotní péčí (následná lůžka) a sociální péčí (sociální lůžka)?

Specifika sociálního lůžka:

  • léky a pomůcky jsou předepisovány na recept/poukaz 
  • ordinace praktického lékaře dle potřeby, akutní stavy jsou řešeny konziliárně, případně cestou Rychlé záchranné služby
  • služba je zajištěna všeobecnou sestrou a pracovníky v přímé péči a personální obsazení odpovídá charakteru služby
  • odborné výkony provádí všeobecné zdravotní sestry
  • péče je hrazena z příspěvku na péči a zdrojů klienta

Ubytování

Pacienti jsou ubytováni na 2-lůžkových a 3-lůžkových pokojích s televizí.