Lůžka následné rehabilitační péče

Lůžka následné rehabilitační péče

Tato péče je vhodná pro pacienty, kteří mají předpoklad, že intenzivnější rehabilitace je pro ně ze zdravotního pohledu možná a přináší perspektivu rychlejšího návratu do domácího prostředí.

Je vhodné, aby tato následná rehabilitační péče navazovala na akutní péči nebo aby následovala co nejdříve po propuštění z akutních lůžek.

Poskytujeme rehabilitační léčbu u širokého spektra diagnóz po propuštění z lůžek například neurologických, chirurgických, interních či ortopedických.

O rehabilitaci se stará odborný rehabilitační tým fyzioterapeutů, ergoterapeutů a rehabilitačního lékaře. 

Naši fyzioterapeuti používají široké spektrum metod s cílem obnovit ztracené pohybové funkce v důsledku onemocnění nebo úrazu, zvýšit či udržet svalovou sílu, celkovou kondici a dosáhnout maximální možné míry soběstačnosti pacienta. Při nácviku chůze využíváme nejrůznějších kompenzačních pomůcek – různé druhy chodítek, holí, bradlový chodník nebo venkovní edukační chodník. Máme k dispozici vertikalizační stůl, motomedy, motodlahu pro zvyšování rozsahu pohybu po ortopedických výkonech a různé cvičební pomůcky – overbally, míče, flexibar, pěnové podložky pro SMS, zařízení pro cvičení v závěsu, pomůcky pro reedukaci jemné i hrubé motoriky rukou. Součástí je i fyzikální terapie (magnetoterapie, různé druhy termoterapie). Taktéž u nás probíhá i individuální a skupinová canisterapie, což je terapie, při které se využívá léčebný kontakt psa s člověkem. Snažíme se o edukaci pacientů i jejich rodinných příslušníků o snížení rizika pádu v domácím prostředí, v rámci toho poskytujeme pacientům a jejich rodinným příslušníkům informace o kompenzačních pomůckách vhodných individuálně každému pacientovi.

Délka hospitalizace je určena úspěšností rehabilitace pacienta.  Rehabilitační lékař provádí hodnocení stavu léčby.

Žádost je nutné zaslat na:
FAX nemocnice +420 233 324 269
nebo
Email: info@nemocnice-bubenec.cz