Časté otázky

 • Jak dlouho může být pacient hospitalizován?

  Pokud zdravotní stav stále vyžaduje lékařskou péči při hospitalizaci delší než 3 měsíce, schází se jednou měsíčně komise složená z pracovníků našeho zařízení a posuzuje nutnost další hospitalizace, kterou je možné ze zdravotních důvodů prodloužit.

  Jaký je rozdíl mezi zdravotní péčí (následná lůžka) a sociální péčí (sociální lůžka)?

  Specifika sociálního lůžka:

  • léky a pomůcky jsou předepisovány na recept/poukaz 
  • ordinace praktického lékaře dle potřeby, akutní stavy jsou řešeny konziliárně, případně cestou Rychlé záchranné služby
  • služba je zajištěna všeobecnou sestrou a pracovníky v přímé péči a personální obsazení odpovídá charakteru služby
  • odborné výkony provádí všeobecné zdravotní sestry
  • péče je hrazena z příspěvku na péči a zdrojů klienta