Důležité oznámení

Ambulance praktického lékaře

Milí pacienti, vzhledem k plánovanému stěhování našeho zdravotnického zařízení do jiné městské části Prahy bohužel ukončujeme činnost naší ambulance praktického lékaře. Od 1. 5. 2021 jsme pro Vás zajistili jinou ambulanci, stále na Praze 6. Ambulance má velkorysou ordinační dobu od 8:00 až do 20:00 hodin a lékaři i sestry se již na Vás těší.
Adresa: Evropská 1692/37, Praha 6 160 00. Tel. 222 764 315.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme pevné zdraví do dalších dnů.


Vážení příbuzní a blízcí,

pro stále se zvyšující riziko nákazy koronavirem nejsou návštěvy našich pacientů povoleny v budově ani v prostorách zahrady. Ve výjimečném případě při dramatickém zhoršení zdravotního stavu pacienta lze návštěvu realizovat po domluvě s ošetřujícím lékařem za dodržení přísných hygienických pravidel. V případě zájmu lze zprostředkovat s vaším blízkým videohovor přes aplikaci Skype.
Pro návštěvy pavilonu C (sociální lůžka) platí stejná pravidla.
Děkujeme za pochopení, chráníme zdraví vašich blízkých.
Ošetřující lékaři jsou připraveni podávat informace o zdravotním stavu našich pacientů každý všední den v 13:00-14:30. Prosíme o dodržování tohoto termínu. Volejte na stanici, kde je váš blízký umístěn.
Pavilon A – 1. patro 775 893 659.
Pavilon A – přízemí 775 893 658.
Pavilon C – 775 893 657.
Děkujeme.


 

Nemocnice Bubeneč

Nemocnice poskytuje péči ambulantní a lůžkovou. Zařízení zavádí nové moderní metody léčení, ošetřování a rehabilitace. Cílem péče je zlepšení zdravotního stavu pacientů, snaha je o jejich návrat domů bez většího omezení aktivit. Pokud to není možné, snaží se stabilizovat zdravotní stav natolik, aby bylo možné jejich přeložení do některého sociálního zařízení.

Poskytovaná péče

  • Lůžka následné rehabilitační péče
  • Lůžka následné péče
  • Lůžka ošetřovatelská
  • Lůžka sociální
  • Ordinace praktického lékaře

Nemocnice Bubeneč nabízí

  • Konzultaci v otázkách možnosti přijetí pacienta do péče
  • Pomoc při komunikaci s úřady, jinými organizacemi
  • Rehabilitaci i pacientům, kteří neleží na rehabilitačním lůžku – samoplátci

 
 

Zdravotnické služby

KONTAKTUJTE NÁS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Novinky

Poděkování

Vážený pane primáři, chtěla bych Vám poděkovat za péči o pana Vladimíra Š., kterého jste nám dne 17.3.2021 předali na onkologické oddělení.

Více...

Poděkování

Vážený pane řediteli, vážený pane primáři, chtěli bychom tímto poděkovat za péči, kterou jste věnovali paní Marii Chalupecké, která byla u vás hospitalizovaná od 8.1. do 24.1. 2021, kdy zemřela.

Více...