Důležité oznámení

Ambulance praktického lékaře

Milí pacienti, vzhledem k plánovanému stěhování našeho zdravotnického zařízení do jiné městské části Prahy bohužel ukončujeme činnost naší ambulance praktického lékaře. Od 1. 5. 2021 jsme pro Vás zajistili jinou ambulanci, stále na Praze 6. Ambulance má velkorysou ordinační dobu od 8:00 až do 20:00 hodin a lékaři i sestry se již na Vás těší.
Adresa: Evropská 1692/37, Praha 6 160 00. Tel. 222 764 315.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme pevné zdraví do dalších dnů.


Vážení příbuzní a blízcí,

na základě zlepšující se epidemiologické situace umožňujeme od 3.5.2021 návštěvy našich pacientů za následujících podmínek:
návštěvu lze realizovat pouze po předchozí telefonické domluvě, návštěva musí mít potvrzení:
a) o prodělané infekci Covid 19 v posledních 90 dnech nebo
b) o negativním antigenním či PCR testu ne starším než 48 hodin nebo
c) o ukončené vakcinaci nejméně 14 dní od aplikace poslední dávky
Návštěva musí mít nasazený respirátor třídy FFP 2 nebo nanoroušku a jednorázové rukavice.
Na jednom pokoji vždy návštěva k jednomu pacientovi.
Koordinaci návštěv zajišťuje konkrétní oddělení, na kterém je pacient umístěn.

Pavilon A1 – přízemí 775 893 658.
Pavilon A2 – 1. patro 775 893 659.

Děkujeme za pochopení, chráníme zdraví vašich blízkých.

 

Nemocnice Bubeneč

Poskytujeme lůžkovou následnou péči, lůžkovou rehabilitační péči
a ambulantní péči. Zajišťujeme ošetřovatelskou a rehabilitační
péči pacientům, kteří potřebují doléčení, rehabilitaci a nácvik
soběstačnosti po akutní nemoci nebo po operaci.
Specializujeme se na paliativní léčbu.
Snažíme se o návrat klientů domů bez většího omezení aktivit nebo
stabilizovat zdravotní stav natolik, aby klienti mohli po propuštění
pobývat v některém sociálním zařízení.

Poskytovaná péče

  • Následná rehabilitační péče
  • Následná péče (LDN)
  • Ošetřovatelská péče

Nemocnice Bubeneč nabízí

  • Konzultaci v otázkách možnosti přijetí pacienta do péče
  • Pomoc při komunikaci s úřady, jinými organizacemi
  • Rehabilitaci i pacientům, kteří neleží na rehabilitačním lůžku – samoplátci

 
 

Zdravotnické služby

KONTAKTUJTE NÁS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

AKTUALITY

Děkovný dopis

Přejeme Vám a celému kolektivu mnoho sil ve Vaší nelehké práci.

Více...

Mezinárodní den sester

Milé sestřičky, děkujeme za vaši náročnou práci, přejeme vám krásný Mezinárodní den sester 🍀

Více...

Poděkování za péči

Velice bychom chtěli vyjádřit hlubokou poklonu a velké poděkování veškerému personálu Nemocnice Bubeneč... Díky úžasnému přístupu a péči mám nyní matku doma a je plně soběstačná... Velice tímto děkujeme a hluboce se klaníme, protože případy a příběhy se kterým se tito lidé dnes a denně setkávají a vše zvládají a ještě dokáží vykouzlit úsměv si zaslouží hluboký obdiv a poklonu.

Více...