Domácí zdravotní péče

Jsme součástí největší středoevropské zdravotnické skupiny Penta Hospitals, která v ČR provozuje síť nemocnic, odborných ambulancí a s více než 3,500 lůžky v domovech se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME jsme největším soukromým poskytovatelem sociálně pobytových služeb.

Máme tak perfektní odborné zázemí a v péči o naše pacienty tak můžeme využívat synergie velké zdravotnické skupiny.

 

Domácí zdravotní péče zkracuje nebo nahrazuje hospitalizaci pacienta v nemocnici nebo v jiném ústavním zařízení. Je preferována pro své nesporné výhody spočívající zejména v pozitivním působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém přirozeném domácím prostředí a v blízkosti svých blízkých.
To prokazatelně pozitivně přispívá ke zlepšení celkového stavu pacienta a ke snížení rizika komplikací.

 • Vaše požadavky s vámi podrobně probereme, informujeme vás o vhodnosti péče a nabídneme individuální řešení zdravotní situace vaší nebo vašeho blízkého.
 • Docházíme přímo do domácnosti v termínech a rozsahu dle indikace ošetřujícího lékaře, vždy však dbáme na přání a preference našich klientů.
 • Poskytujeme vysoce kvalitní a spolehlivé služby citlivým, vlídným a osobním přístupem.
 • Garantujeme vysokou odbornou úroveň našich všeobecných sester a včasné a řádné provedení indikovaných výkonů.
 • Samozřejmostí je dodržování doporučených ošetřovatelských postupů, etického kodexu a celoživotní vzdělávání zdravotnického personálu.
Naši zaměstnanci Naši zaměstnanci
Kvalita péče Kvalita péče
Naše zodpovědnost Naše zodpovědnost

Pečujeme o

 • pacienty po chirurgických a ortopedických zákrocích
 • chronicky nemocné geriatrické pacienty
 • pacienty po cévních mozkových příhodách a s dalšími neurologickými onemocněními
 • širokou skupinu ostatních chronicky a nevyléčitelně nemocných, dočasně nebo trvale závislých na ošetřovatelské péči
 • nemocné v terminálním stadiu života

Provádíme

 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • měření a kontrolu fyziologických funkcí
 • podávání léčivých přípravků včetně aplikace injekcí, infúzí, inhalací a další léčebné terapie
 • nácvik aplikace inzulínu
 • lokální ošetření, převazy, péči o ránu a dekubity, klyzma, cévkování, výplachy, laváže
 • péči o PEG, jiné stomie a permanentní katétry
 • ošetřovatelskou rehabilitaci
 • edukaci a reedukace klienta k udržení či navození schopnosti sebeobsluhy a soběstačnosti
 • zácvik rodinných příslušníků ke zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských intervencí
 • řadu dalších výkonů domácí péče

Našim klientům bezplatně zajišťujeme

 • odborné poradenství
 • zprostředkování zápůjčky zdravotních pomůcek

Naše specializace

Zaměřujeme se na všechny skupiny klientů požadujících domácí péči. Naší hlavní specializací je však péče o seniory – chronicky nemocné geriatrické pacienty a nevyléčitelně nemocné, jejichž zdravotní stav vyžaduje náročnou, dlouhodobou domácí péči speciálně vyškoleným personálem a prvotřídním vybavením. Tato komplexní tzv. domácí dlouhodobá péče bývá poskytována v rozsahu řady měsíců i let.

Kontakty

Pobočka Praha 4

Regína Gruszová

Urešova 1757, 140 00 Praha 4

Pobočka Praha 10

Vlašimská 2189/4,101 00 Praha 10

Pobočka Kladno

Věra Pelcová, Vedoucí pobočky

Na Kopci 763, 272 01 Kladno 1

Pavlína Godálová, Vrchní sestra

Pobočka Plzeň

Francouzská třída 2080/4 (Poliklinika Slovany), 326 00, Plzeň

Pobočka Kolín

Simona Kokošková

Plynárenská 671, 280 02 Kolín

Pobočka Mladá Boleslav

Ivana Parkanová

Ptácká 281, 293 01 Mladá Boleslav

Pobočka Liberec