Rezidenční místa

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vyhlašuje jednatelka společnosti Ambulance Penta s.r.o. výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2021 v oboru všeobecné praktické lékařství.

Pro rok 2022 a 2023 jsou k dispozici rezidenční místa ve 2 akreditovaných pracovištích pro vzdělávání:

  • OPL Nová Role
  • Centrum praktického lékařství Karlovy Vary

Uchazeč o rezidenční místo podá přihlášku na formuláři, který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb., a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2.

Kontakt: tel: 734 640 451, email: iva.kadilakova@ambulancephcz.cz