Pro média

Mgr. Jana Šperlová, MHA
ředitelka společnosti

E-mail: jana.sperlova@ambulancephcz.cz