MUDr. Olga Holotová

MUDr. Olga Holotová

MUDr. Olga Holotová rehabilitační lékařka

Narodila se v Ostrově, kde studovala a maturovala na místním Gymnáziu. Po maturitě absolvovala II. lékařskou fakultu UK v Praze.
Po promoci nastoupila krátce na interní oddělení nemocnice Ostrov. Od roku 1995 pracovala 11 let jako lékařka v LL Jáchymov. Během této doby složila I. atestaci z Interního lékařství a poté nástavbovou atestaci v oboru RFM (Rehabilitační a Fyzikální medicína).
V roce 2007 opustila Českou republiku a pracovala nejprve na Rehabilitační klinice Wiesenbad zaměřené především na neurologická onemocnění, ale také nemoci ortopedické a pooperační stavy (endoprotézy, operace páteře, …).
V letech 2011-2019 pracovala na ambulanci a především lůžkovém oddělení multimodální léčby bolesti v PK Adorf.
Počátkem roku 2018 začala působit jako lékařka rehabilitačního centra Penta Ambulance v Karlových Varech.
Během své práce v oboru absolvovala řadu kurzů (kompletní vzdělání v oboru myoskeletální medicíny, kinesiotaping I, II, III, neurální terapie I, II, kraniosakrální terapie I, SM systém I, terapie dysfunkce dna pánevního – koncept ,,ppa,, dle Ingrid Palaščákové- Špringlové, podologické minimum, zhotovování a úprava termoplastických vložek Formthotics – podologie HK, algoritmus a management terapie nohou u dětí do 17 let Rehaspring, fyzioterapie a mezioborové přístupy v těhotenství a po porodu – tamtéž, …).