Lenka Malíková

Lenka Malíková

Centrum praktického lékařství – Karlovy Vary manažer provozu

Vystudovala střední zdravotnickou školu v Karlových Varech a následně nastoupila na interní oddělení KKN a.s. Od roku 1998 pracovala na anesteziologicko-resuscitačním oddělení KKN a.s., kde při FN Plzeň absolvovala specializační studium ARIP-anestezie a resuscitace. V roce 2006 nastoupila jako anesteziologická sestra na kliniku plastické chirurgie Emotions s.r.o. Po mateřské dovolené pracovala v ambulanci bolesti KKN a.s.