Bc. Alena Bartoňová, Dis., Cert. MDT

Bc. Alena Bartoňová, Dis., Cert. MDT

Bc. Alena Bartoňová, Dis., Cert. MDT fyzioterapeutka

Po maturitě na sokolovském Gymnáziu vystudovala Vyšší odbornou školu v Plzni – obor Diplomovaný fyzioterapeut. Začala pracovat v soukromé ambulantní rehabilitaci u MUDr. Jany Klímové, další zkušenosti získala v Denním centru ŽIRAFA pro děti s kombinovanými vadami a poruchou autistického spektra. Dnes zde zajišťuje externě fyzioterapii pro 8 dětí. Následně pracovala v Centru léčebné rehabilitace Gabriely Čáslavské. Při mateřské dovolené vystudovala obor Předškolní pedagogika na Západočeské univerzitě v Plzni a od června 2017 pracuje v našem Rehabilitačním centru. Intenzivně se vzdělává a v poslední době absolvovala řadu kurzů (terapeutické tejpování, spirální stabilizace páteře u skolióz, senzomotorická stimulace a stabilizace postury, cvičení na velkém míči, ACT + specializace pro traumatologii a pediatrii, Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let), v roce 2019 ukončila studium dvou významných metodik a stala se certifikovaným terapeutem McKenzie mechanické diagnostiky a terapie hybného systému a získala certifikát pro NDT – Basic Bobath v pediatrické praxi. Věnuje se cvičení s dětmi, kde kombinuje Bobath koncept, ACT, cvičení na míčích, prvky senzomotoriky, jógy a dalších metod. Mezi koníčky patří rodina, příroda, turistika.