Co si vzít s sebou na prohlídku

  • doklad totožnosti,
  • výpis ze zdravotnické dokumentace Vašeho registrujícího lékaře (praktika),
  • vyplněnou Žádost o lékařskou prohlídku NEBO 3x vytisknutou a vyplněnou Žádost / Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci – obdržíte od personalisty ve Vaší firmě.
  • vzorek ranní moči ve zkumavce (lze ji zakoupit v každé lékárně), vzorek moči můžete odevzdat i na místě,
  • brýle případně jinou kompenzační pomůcku (pokud ji nosíte).

Formulář musí obsahovat

  • identifikační údaje zaměstnavatele – název, IČ a sídlo,
  • Vás jako posuzované osoby – jméno, datum narození a adresa trvalého nebo dočasného pobytu na území ČR,
  • druh požadované pracovnělékařské prohlídky,
  • údaje o pracovním zařazení – druh práce, režim práce, údaje o rizikových faktorech a míra rizikových faktorů vyjádřených kategorií práce v jednotlivých rizicích prostředí.

V žádném případě by se nemělo stát, že byste obdrželi Žádost nebo Žádost / Lékařský posudek nevyplněný nebo bez základních údajů o zaměstnavateli, a nebo o vykonávané činnosti. Zbytečně se vystavujete riziku, že Vás lékař nevyšetří a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti Vám tak nebude moci vydat.

Výpis ze zdravotní dokumentace od Vašeho registrujícího lékaře je nezbytnou součástí každé lékařské prohlídky. Bez výpisu ze zdravotní dokumentace Vás může lékař provádějící pracovnělékařskou prohlídku odmítnout a Vy si budete muset sjednat náhradní termín. Pamatujte na to, že Váš praktický lékař nemusí vystavit výpis na počkání. Zvláště v období dovolených může být získání výpisu problematické. Zastupující lékaři zpravidla výpisy nevystavují, proto si zajistěte výpis s předstihem. Výpis pro účely lékařské prohlídky lze využít po dobu 90 dnů od jeho vydání. Registrující praktický lékař si většinou honoruje jeho vystavení v řádech několika set korun.

Jestliže je součástí prohlídky odběr krve, přijďte již s výsledky odběrů.

Vlastní vyšetření lékaře sestává ze zkoušky sluchu, zraku, zjištění antropometrických údajů, zpracování anamnézy, vlastního fyzikálního vyšetření lékařem, vyšetření moče a případně dalších odborných vyšetření dle povahy práce. Délka pracovnělékařské prohlídky s vydáním lékařského posudku se pohybuje do 20 min.