Praktický lékař – Karlovy Vary, Dvory

Ordinační hodiny

Pondělí
07:00 – 11:00
11:00 – 14:00 – pouze pro zvané
Úterý
13:00 – 17:00
17:00 – 18:00 – pouze pro zvané
Středa
07:00 – 11:00
11:00 – 13:00 – pouze pro zvané
Čtvrtek
07:00 – 11:00
11:00 – 13:00 – pouze pro zvané
Pátek
07:00 – 11:00
11:00 – 13:00 – pouze pro zvané

Vždy od 07:00 do 08:00 (mimo úterý) – odběry, výpisy ze ZD atd.
Poslední pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby.

Kontakt

Adresa: Kapitána Jaroše 158/8, Karlovy Vary – Dvory
Telefon: +420 353 563 377
Mobil:    +420 602 301 002
E-mail:   dvory@ambulancephcz.cz
Mapa:    Google maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email dvory@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

Dovolená – MUDr. Jindřiška Richtrová

16.8. – 20.8. 2021

V akutních případech zástup zajištěn:
MUDr. Mrázová – Alžbětiny lázně (Lázně 5)
Smetanovy sady 1145/1 Karlovy Vary, tel: 778 092 488
Standarní ordinační doba: Po 13-17 hod., Út-Pá 08-11 hod.

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní správou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Jindřiška Richtrová

MUDr. Jindřiška Richtrová

Praktický lékař – Karlovy Vary-Dvory Lékař
Bc. Světlana Červenková

Bc. Světlana Červenková

Praktický lékař – Karlovy Vary-Dvory zdravotní sestra