Pracoviště praktického lékaře - Karlovy Vary, Dvory

Ordinační hodiny

Pondělí
08:00 – 10:00
akutní pacienti, kontroly PN, konzultace
10:00 – 11:00
pouze pro objednané
11:00 – 14:00
pouze pro zvané

Úterý
13:00 – 16:00
akutní pacienti, kontroly PN, konzultace
16:00 – 17:00
pouze pro objednané
17:00 – 18:00
pouze pro zvané

Středa
08:00 – 10:00
akutní pacienti, kontroly PN, konzultace
10:00 – 11:00
pouze pro objednané
11:00 – 13:00
pouze pro zvané

Čtvrtek
08:00 – 10:00
akutní pacienti, kontroly PN, konzultace
10:00 – 11:00
pouze pro objednané
11:00 – 13:00
pouze pro zvané

Pátek
08:00 – 10:00
akutní pacienti, kontroly PN, konzultace
10:00 – 11:00
pouze pro objednané
11:00 – 13:00
pouze pro zvané

Vždy od 07:00 do 08:00 (mimo úterý) – odběry, administrativní činnost sestry.
Poslední pacient bude ošetřen 15 minut před koncem ordinační doby.

Kontakt

Adresa: Kapitána Jaroše 158/8, Karlovy Vary – Dvory
Telefon: +420 353 563 377
Mobil:    +420 602 301 002
E-mail:   dvory@ambulancephcz.cz
Mapa:    Google maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email dvory@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

Očkujeme posilovací dávku (3. a 4.) proti Covidu-19

Comirnaty Original / Omicron BA.4-5
Aplikace je možná při uplynutí nejméně 3 měsíců po poslední dávce vakcíny proti covidu-19 nebo prodělané nemoci.

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní správou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Jindřiška Richtrová

MUDr. Jindřiška Richtrová

Pracoviště praktického lékaře – Karlovy Vary, Dvory Lékař
Bc. Světla Červenková

Bc. Světla Červenková

Pracoviště praktického lékaře – Karlovy Vary, Dvory zdravotní sestra

Ke stažení