PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE - PARDUBICE

Ordinační hodiny

  • Pondělí 8.00 - 13.00
  • Úterý 8.00 - 13.00
  • Čtvrtek 8.00 - 13.00
  • Pátek 8:00 - 13:00

Kontakt

605 062 648

Adresa: Bělehradská 591, Pardubice – Polabiny

Telefon: 605 062 648

E-mail: pardubice@ambulancephcz.cz

NABÍZÍME

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

PERSONÁL

MUDr. Jana Slaninková

MUDr. Jana Slaninková

Pracoviště praktického lékaře – Pardubice Lékař
Mgr. Jana Vlachová

Mgr. Jana Vlachová

Pracoviště praktického lékaře – Pardubice Sestra

Ke stažení