PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE - HORNÍ SLAVKOV

Ordinační hodiny

  • Pondělí 7:30 - 13:30
  • Úterý 12:00 - 18:00
  • Středa 7:30 - 13:30
  • Čtvrtek 7:30 - 13:30
  • Pátek 7:30 - 13:30

Kontakt

Adresa:  Dlouhá 638/14, Horní Slavkov

Telefon: 731 596 375

E-mail: slavkov@ambulancephcz.cz

NABÍZÍME

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

PERSONÁL

MUDr. Ivan Kundrát

Pracoviště praktického lékaře – Horní Slavkov Lékař

MUDr. Alexandr Januševič

Pracoviště praktického lékaře – Horní Slavkov Lékař

Jana Furišová

Pracoviště praktického lékaře – Horní Slavkov Sestra