Pracoviště praktického lékaře - Horní Slavkov

Ordinační hodiny

  • Pondělí 07:30 - 13:30
  • Úterý 12:00 - 18:00
  • Středa 07:30 - 13:30
  • Čtvrtek 07:30 - 13:30
  • Pátek 07:30 - 13:30

Kontakt

Adresa:  Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov
Telefon: 731 596 375
E-mail: slavkov@ambulancephcz.cz

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

Služby primární péče všeobecného praktického lékaře

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

Administrativní činnost lékaře

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Ivan Kundrát

Pracoviště praktického lékaře – Horní Slavkov Lékař

MUDr. Alexandr Januševič

Pracoviště praktického lékaře – Horní Slavkov Lékař

Šárka Pavelková

Pracoviště praktického lékaře – Horní Slavkov sestra

Ke stažení