Akreditovaná pracoviště

Společnost Ambulance Penta disponuje 2 akreditovanými pracovišti pro vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství:

  • Centrum praktického lékařství – akreditace pro interní i všeobecný kmen v oboru Všeobecné praktické lékařství a navazující specializační vzdělávání v tomto oboru
  • Ordinace praktického lékaře v Nové Roli – akreditace pro interní i všeobecný kmen v oboru Všeobecné praktické lékařství a navazující specializační vzdělávání v tomto oboru

Akreditovaná pracoviště umožňují uskutečňovat vzdělávání a předávání zkušeností lékařům, farmaceutům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům podle vzdělávacího programu splňujícího všechny náležitosti a schváleného Ministerstvem zdravotnictví ČR.
Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje na svých internetových stránkách (www.mzcr.cz) seznam akreditovaných zařízení a vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena.
V našich zdravotnických zařízení máme akreditované obory, které svým personálním a materiálním vybavením odpovídají požadavkům vzdělávacího programu. Nově jsme získali v Nemocnici Sokolov akreditované pracoviště pro zajištění odborné praxe pro cizince, které jsou potřebné ke složení aprobační zkoušky.
Neustále se snažíme rozšiřovat akreditovaná pracoviště i pro nelékařský zdravotnický personál, v našich zařízeních jsou to kvalifikační kurzy na sanitáře. Sanitářský kurz je určen jak našim zaměstnancům, tak zájemcům o rekvalifikaci z řad veřejnosti.

Kompletní přehled všech AP v síti Penta Hospitals

Základní kmeny

  • Interní pro Všeobecné praktické lékařství
  • Praktický pro Všeobecné praktické lékařství

Vlastní specializovaný výcvik

  • Všeobecné praktické lékařství