Věrnostní program, preventivní prohlídky

Dovoluji si vám představit společný projekt Nemocnic Ostrov, Sokolov a Nemos Ambulancí – Věrnostní program, jehož realizaci jsme zahájili v březnu 2011.

Ke spuštění tohoto projektu nás inspirovala poptávka po komplexní zdravotní péči včetně preventivní péče a dalších služeb nehrazených ze zdravotního pojištění v dostupných medicínských oborech a specializacích Nemocnic Ostrov a Sokolov, včetně návazností na fakultní centra a další spolupracující subjekty.

Cílem Věrnostního programu je zajistit komplexní nadstandardní služby nad rámec zdravotního pojištění s důrazem na respektování individuálních potřeb klienta.

Klientem Věrnostního programu se může stát firma i fyzická osoba.

Ve spolupráci se zdravotníky a řadou odborníků jsme připravili balíčky služeb – Karty Věrnostního programu – stříbrnou, zlatou a diamantovou kartu. Balíčky preventivních vyšetření jsou součástí Věrnostního programu, případně je nabízíme firmám, nebo fyzickým osobám, jako doplňující nabídku pro manažery, zaměstnance atd.

Zakoupením členské karty Věrnostního programu máme klienta v péči po dobu jednoho roku, pak si může zakoupit kartu na další roční období. Počet klientů ve Věrnostním programu je limitován na cca 120 osob (v rámci udržení kvality a dostupnosti péče).

Balíčky preventivních prohlídek jsou hrazeny jednorázově v den prohlídky, nebo fakturou na firmu za více zaměstnanců. Počet klientů je bez limitu.

Preventivní prohlídky jsou sestaveny dle zdravotního stavu klienta a jeho rodinné anamnézy, případně dle požadavků firem na manažerské prohlídky.

 

Pro více informací mne neváhejte kontaktovat:

Hana Stuchlová
manažerka Věrnostního programu

marketingový specialista

ZPP Nemos Ambulance
marketingové oddělení
GSM: +420 734 52 57 53
E-mail: hana.stuchlova@ambulancephcz.cz