VIZE

NEMOS AMBULANCE jsou vyhledávaným ambulantním zařízením, poskytující komplexní, kvalitní a specializovanou péči v příjemném prostředí.

Jsme společnost založená v roce 2010 se stabilní sítí ordinací všeobecných praktických lékařů a ambulantních specialistů. Garantujeme komplexnost péče v tomto segmentu zdravotnictví.

Základním zaměřením naší společnosti je všeobecné praktické lékařství s návazností na specializované ambulance, kterými jsou: oftalmologiestomatologiedentální hygiena, rehabilitace, fyziatriegynekologieinternaendokrinologiediabetologiepsychiatrie a služby pracovního lékařství.

Nadstandardní službou naší společnosti je kompletní zdravotní péče pro individuální klientelu.“