Personální politika

Vizí NEMOS AMBULANCE je být vyhledávaným ambulantním zařízením, poskytující komplexní, kvalitní a specializovanou péči v příjemném prostředí.
Na této vizi je postavena i personální politika naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že spokojení zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu našich ambulancí. Spokojený zaměstnanec vytváří příjemné prostředí zejména pro naše klienty a vzájemná spolupráce je tím pádem postavena na pevných základech.
Pracujeme na vytvoření vzájemné důvěry, snažíme se o otevřenou a inspirující komunikaci v rámci společnosti.
Jedním z důležitých cílů společnosti je příjemné pracovní prostředí.
V neposlední řadě dbáme na odborný a osobní rozvoj zaměstnanců.
Máme zájem o dlouholetou spolupráci, která je vytvořena na vzájemné důvěře a loajalitě k zaměstnavateli.
Zaměstnancům nabízíme motivující a spravedlivé mzdové ohodnocení a širokou škálu benefitů.
Jsme akreditované zdravotnické zařízení.

Pracovní pozice:

Absolventi:

Město: