Rehabilitační centrum

Rehabilitační centrum

ordinační hodiny

 • Pondělí 07:30 - 13:30
 • Úterý 07:30 - 13:30
 • Středa 08:30 - 18:00
 • Čtvrtek 07:30 - 17:30
 • Pátek 07:30 - 13:30

Kontakt

Adresa:  Železniční 887/1, K. Vary
Telefon: 734 863 458
Mapa:    Google maps

Rozsah služeb

 • Diagnostika (včetně kompletního kineziologického rozboru) a individuální terapie s vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem
 • Preventivní a léčebná rehabilitace při bolestivých poruchách hybného systému (bolestech zad, kloubů končetin, hlavy…)
 • Měkké techniky (ovlivnění funkce svalů, vazů, fascií, kůže)
 • Mobilizace kloubů končetin a páteře
 • Cvičení na neurofyziologickém podkladě
 • Poúrazová a pooperační rehabilitace
 • Korekce vadného držení těla
 • Nácvik správných pohybových návyků („škola zad“)
 • Kompenzační cvičení při jednostranném přetěžování
 • Senzomotorika, cvičení na labilních plochách
 • Cvičení s využitím velkých míčů, pružných pásů a dalších pomůcek
 • Řešení problémů při dysfunkci pánevního dna
 • Reflexní terapie
 • Korekce poruch pohybových stereotypů
 • Elektroléčba, magnetoterapie, ultrazvuk, laser, parafin, termoterapie