Praktický lékař - Ostrov

Praktický lékař - Ostrov

ordinační hodiny

  • Pondělí 07:00 - 12:00
  • Úterý 07:00 - 12:00
  • Středa 07:00 - 12:00
  • Čtvrtek 13:00 - 18:00
  • Pátek 07:00 - 12:00

Kontakt

Adresa:  Klínovecká 1407, 363 01 Ostrov
Telefon: 353 821 282
E-mail:   lidicka@ambulancephcz.cz
E-mail:   michal.rychlovsky@ambulancephcz.cz
Mapa:    Google Maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email lidicka@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

 

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Michal Rychlovský

MUDr. Michal Rychlovský

Praktický lékař – Ostrov Lékař

Markéta Meziani

Praktický lékař – Ostrov Sestra