Praktický lékař - Nejdek

Ordinační hodiny

Pondělí
07:30 – 08:00 – odběry
08:00 – 10:00 – akutní pacienti
10:00 – 14:30 – pouze objednaní

Úterý
08:00 – 10:00 – akutní pacienti
10:00 – 12:00 – pouze objednaní
13:00 – 16:00 – pouze objednaní

Středa
07:30 – 08:00 – odběry
08:00 – 10:00 – akutní pacienti
10:00 – 14:00 – pouze objednaní

Pátek
08:00 – 13:00 – pouze objednaní

Přítomnost zdravotní sestry:
Čtvtek: 08:00 – 12:00 (administrativa)

Provozní doba se neshoduje s ordinační dobou.

Kontakt

Adresa:  Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek (areál Witte Nejdek)
Telefon: 353 316 265
E-mail:   nejdek@ambulancephcz.cz
Mapa:    Google Maps

V případě, že potřebujete vystavit e-recept, pište na email nejdek@ambulancephcz.cz v tomto tvaru:
příjmení, rodné číslo, pojišťovna, přesný název léku, dávkování.

KVĚTEN 2021 – OMEZENÍ ORDINAČNÍCH DNÍ! (z důvodu pracovní stáže MUDr. Švejstilové)

Pondělky 3.5., 10.5., 17.5., 24.5, 31.5.
Nebude přítomen lékař, pouze zdravotní sestra!

Zástup bude zajištěn v ordinaci v Nové Roli – pouze pro akutní případy:
Centrum zdravotní péče Melissa
MUDr. Majkusová
Rolavská 237/3, Nová Role
Tel: 733 115 087
Děkujeme za pochopení.

Nabízíme

Naše ordinace vám nabízí zajištění komplexní zdravotní péče – včetně navazujících specializovaných vyšetření v partnerských nemocnicích.

Rozsah poskytovaných služeb praktického lékaře je široký a je vázán odborností všeobecného praktického lékařství.

Naše zdravotnické zařízení poskytuje služby v hlavních oblastech:

SLUŽBY PRIMÁRNÍ PÉČE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Cílené odhalování – diagnostika nejrůznějších onemocnění a poruch zdraví a co možná nejúčinnější léčba, dále úkony spojené s rozhodnutím a vystavením dočasné pracovní neschopnosti, vedení dlouhotrvající pracovní neschopnosti a řízení pro invalidní důchod ve spolupráci s okresní zprávou sociálního zabezpečení a důležitou součástí náplně práce PL je preventivní péče – provádění pravidelných preventivních prohlídek jinak zdravých klientů, které často odhalují skrytá zdravotní rizika, nebo i onemocnění.

ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST LÉKAŘE

Různé další administrativní výkony vázané na odbornost praktického lékaře – např. potvrzení na řidičský průkaz, zbrojní pas, hygienický průkaz, činnosti pro komerční pojišťovny, zprávy o úrazech, výpisy pro lázeňskou léčbu apod.

Personál

MUDr. Barbora Majkusová

MUDr. Barbora Majkusová

Praktický lékař – Nejdek Vedoucí lékař pro oblast pracovního lékařství
MUDr. Soňa Švejstilová

MUDr. Soňa Švejstilová

Praktický lékař – Nejdek Lékař
Bc. Veronika Šťastná

Bc. Veronika Šťastná

Praktický lékař – Nejdek Sestra